Medlemsforeninger

Jfr. Love for Dansk Politiidrætsforbund, så består medlemskredsen af de 12 politikredse + Rigspolitichefembedet samt politiidrætsorganisationerne i Færøerne og Grønland. Disse sidste er dog for tiden hvilende.

En sådan Politiidrætsforening (medlem) i denne lov anses som en overbygning af politikredsens lokale idrætsforeninger til varetagelse af interesser over for Forbundet.

Disse er opført herunder, og kontaktpersoner og andet af interesse, vil blive opdateret på de enkelte sider.

Der vil endvidere kunne knyttes undersider til, hvis den enkelte forening måtte have et ønske herom, til information til egne medlemmer om aktiviteter og andet.