Turneringsreglement

ATLETIK, HALVMARATHON OG MARATHON


 § 1.1.           Mesterskaberne udskrives og foranstaltes afholdt af DPIF i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning.

 

Deltagelse

§ 2.1.          Mesterskaberne omfatter flg. klasser i både herrer og damer:

                   1. åben for alle og det egentlige mesterskab.

                   2. åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 35 år.

                   3. åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 45 år.

                   4. åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 55 år.

§ 2.2.          Der udskrives p.t. mesterskaber i flg. individuelle discipliner:

                   5000 m, 10000 m, halvmarathon og marathon.

§ 2.3.          Der udskrives mesterskaber i flg. holddiscipliner:

                   5000 m, 10000 m samt på halvmarathon og marathon.

§ 2.4.          En ældre deltager kan starte i klasse 1 og kæmpe om det egentlige mesterskab, men ønske herom skal da udtrykkeligt angives.

§ 2.5.          Hvor intet andet er angivet, placeres deltagerne i deres naturlige klasse.

§ 2.6.          Klassene 2, 3 og 4 afvikles kun såfremt der er mindst 3 deltagere til start i hver klasse.

§ 2.7.          Er der færre end 3 deltagere i en af klasserne 2, 3 og 4 kan deltagerne rykkes op i nærmeste yngre klasse.

 

Protest

§ 3.1.          Protester rettes skriftligt til Atletikudvalget senest 30 min. efter resultatet er offentliggjort.

§ 3.2.          Atletikudvalgets afgørelse kan ankes til appeljuryen.

 

Doping

§ 4.1.          Der henvises til nationale og internationale regler for Doping.

 

Afvikling

§ 5.1.          Løbsruterne forelægges Atletikudvalget til godkendelse.

§ 5.2.          På halvmarathon og marathon skal det tilstræbes, at der er væskeposter for hver 5 km.

 

Arrangement

§ 6.1.          Flere klasser kan afvikles samtidig.

§ 6.2.          Hvis 2 eller flere klasser afvikles samtidig i løb, skal hver klasse have sin egen markering i form af bånd eller anden markering.

§ 6.3.          I holdløberne tæller de 3 bedste tider til en stations 1. hold, de 3 næstbedste tider til 2. holdet o.s.v.

§ 6.4.          Deltagerne skal møde på øvelsesstedet 15 min. før øvelsens start.

                  Undladelse kan medføre bortvisning.

§ 6.5.          En deltager, der melder fra til en øvelse p.g.a. en skade, kan ikke senere deltage i stævnet.

 

Generelle bestemmelser

§ 7.1.          Hvor intet andet er anført, henvises til Dansk Atletik Forbunds love.

§ 7.2.          I forbindelse med den praktiske afvikling af mesterskaberne henvises til Atletikudvalgets Håndbog.


 
Elevkonkurrence - 5 km løb.
For at kunne deltage i elevkonkurrencen ved De Danske Politimesterskaber i 5 km løb, skal man være PG2-er eller administrativ elev i politiet.

Elevkonkurrencen er en holdkonkurrence.
Holdet består af 3 PG2-er/administrative elever eller et mix af disse.
Mindst 1 elev skal være en kvinde.

Vinderne/indplaceringen af holdene foregår ved at hold fra samme tjenestested indplaceres efter løbetid (3 bedste tider - inkl. 1 kvinde - danner hold 1 fra samme kreds, tiderne for nr. 4 - 6 inkl. 1 kvinde danner hold 2 og så fremdeles).

Vinderholdet modtager en vandrepokal indstiftet af Politiets Idrætsforening i Aarhus ved konkurrencens oprindelse i 2007 (på initiativ af Aarhus PI).

Deltagerne i elevkonkurrence deltager på lige fod med øvrige løbere ved De Danske Politimesterskaber individuelt og for hold.