Reglement for EPLA

1. Mål

Politiarbejde stiller høje krav til betjentenes fysiske form, hvilket udgør en vigtig forudsætning for professionelt politiarbejde. God fysisk form indebærer følgende komponenter: udholdenhed, styrke, hurtighed og koordination.

Evnen til at mestre disse færdigheder bygger på fysisk præstation på et højt niveau.

USPE uddeler det Europæiske Politis Idrætsmærke (EPLA) for at promovere en god fysisk form hos alle politibetjente som tjener i USPE medlemslandene og for at videreføre den europæiske idé om og udvikling af en fælles identitet blandt de europæiske politistyrker.

Tildeling af EPLA mærket betyder at den pågældende politibetjent lever op til de fysiske krav, som er nødvendige for dagligdagens politiarbejde i alle aldersgrupper.

USPE tror på at EPLA vil opmuntre politibetjentene til at opretholde deres gode fysiske form igennem hele deres karriere.

EPLA er et videnskabeligt baseret instrument udviklet af Sportsuniversitetet i München på initiativ af og i samarbejde med USPE.

2. Målgruppe

EPLA mærket vil kun blive tildelt individer, som er repræsenteret i USPE igennem deres respektive medlemsforeninger. Man skal være politibetjent eller studerende på en offentlig politiskole. Politiet defineres som en samling af organer og institutioner, som varetager og opretholder den offentlige lov og orden (politiadministration og efterforskningsafdelinger).

Militærpolitiet, medlemmer af militæret, medlemmer af brandvæsenet og tjenestemænd, som ikke hører under politiet kan ikke opnå et EPLA mærke.

USPE medlemslandene er ikke autoriserede til at udvide denne gruppe hvis ønsket.

3. Procedurer

EPLA mærket indeholder 4 forskellige kategorier, som hver tilbyder forskellige discipliner/øvelser. En disciplin/øvelse per kategori skal afsluttes (mindst bronze) i løbet af et kalenderår (01-01-31.12).

Hver præstation vil blive registreret i et pointsystem af autoriserede embedsmænd i det pågældende medlemsland.

4. Kategorier/discipliner/udførelse

1. Udholdenhed

3000m løb

400m/800m svømning

2. Styrke

Stående længdespring

50m fuldt påklædt svømning

3. Hurtighed

50m/100m løb

200m cykling

4. Koordination

Længdespring

Skydning med tjenestepistol

Sjipning

Implementering af bestemmelser:

4.1 Udholdenhed

4.1.1 3000m løb

Atleten starter i stående position. Til dette formål anbefales ovale løbebaner, men disciplinen kan også udføres som en cross-country øvelse. Det skal garanteres at der ikke er nogen højdeforskel mellem start- og slutlinjen. Kapgang er tilladt. Løbebånd er forbudt.

4.1.2 400m/800m svømning

Øvelsen skal foregå i en svømmehal med minimum 25 meters baner. Svømmetag er valgfrie og kan ændres i løbet af øvelsen. Ved vending skal en kropsdel røre ved væggen. Ved start må svømmeren dykke fra et startbræt, skubbe fra væggen eller starte i vandet. Brug af personlige flydeobjekter er forbudt.

4.2 Styrke

4.2.1 Stående længdespring

Det stående længdespring skal ikke inkludere en løbende start og skal udføres med begge fødder placeret på et startbræt eller en startlinje. Begge fødder skal være parallelle med hinanden og plant med landingsområdet. Der må fx ikke være højdeforskel mellem startbrættet og landingsområdet.

Springeren må godt balancere springet ved at løfte hæle og tæer fra jorden. Før start må foden dog ikke løftes helt fra jorden eller glide på den.

For at fastslå den præcise længde på det pågældende spring skal afstanden mellem startbrættet/startlinjen og det nærmeste aftryk til venstre for springerens krop i landingsområdet opmåles.

4.2.2 50m fuldt påklædt svømning

Reglerne fra 4.1.2 gælder her. Beklædningen udgør lange bukser ned til anklerne og en separat jakke med ærmer ned til håndleddet. Ærmer og bukseben må ikke være smøget op eller fastgjort på anden vis. Jakken skal være knappet vha. knappehullerne.

4.3 Hurtighed

4.3.1 50m/100m løb

Startblokke er ikke obligatoriske. Hvis man løber uden startblokke skal atleten starte fra en stationær position. Kun én tyvstart er tilladt per løb. I tilfælde af tyvstart for anden gang skal løberen som forårsager dette diskvalificeres.

4.3.2 200m cykling

Terrænet skal være fladt (ingen nedkørsler/opkørsler). Der bør være flyvende start med en accelerationsfase af en hvilken som helst længde, som ikke tælles med i resultatet. Passende forhold bør sikre at tidtagning går korrekt til.

Enhver cykel uden elektrisk motor kan bruges til denne øvelse. Brug af e-cykler er ikke tilladt. Atleter skal bære cykelhjelme under øvelsen. Øvelsen må ikke udføres på en konditionscykel.

4.4. Koordination

4.4.1 Længdespring

Springet skal udføres fra et startbræt. Længden af tilløbet kan frit vælges. For at afgøre den præcise længde på det pågældende spring skal afstanden mellem startbrættet og det nærmeste aftryk til venstre for springerens krop i landingsområdet opmåles.

4.4.2 Skydning med tjenestepistol

Skydning skal foregå med en tjenestepistol som er registreret i det pågældende medlemsland (9mm) og på 25 meters afstand af målet. Målet skal være 25 metre rapid fire pistol target, som er defineret og fastlagt af ISSF-reglerne.

Fire serier af fem skud skal affyres. Hver serie af skud skal affyres inden for en periode på 30 sekunder efter at ordren om af affyre er modtaget.

4.4.3 Sjipning i tov

Sjipning skal udføres med et tov som ikke er fastgjort med en motor og rebet skal helst have håndtag for at sikre nem rotation. Antallet af hop uden afbrydelse optælles.

Double under:
Personen skal svinge tovet to gange under fødderne imens han/hun hopper. Antallet af gange personen lander efter en
double under optælles.


Jogging step
:

Personen bruger højre og venstre fod på skift til at hoppe fra jorden men blivende på det samme sted. Antallet af gange den højre fod rører jorden optælles.

Criss cross:

Armene skal krydses foran kroppen under hvert andet hop. Tovet skal svinges under atletens fødder ved hvert hop. Antallet af gange armene krydses optælles.

Easy jump backward:

Atleten hopper over tovet med to fødder i luften. Tovet svinges baglæns. Antallet af gange tovet svinges optælles.

5. Aldersgrupper

EPLA mærket skelner mellem mænd og kvinder i følgende aldersgrupper:

18-24 år

25-29 år
30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

65-69 år

Præstationskravene som stilles til hver enkel individuel betjent skal være underlagt den alder som hun/han når i det pågældende kalenderår.

6. Tildeling af mærke

EPLA mærket tildeles i guld, sølv og bronze.

Hver individuel kategori giver point for bestemte resultater (guld 3 point, sølv 2 point, bronze 1 point). Det samlede antal point skal afgøre hvilken type EPLA mærke der skal tildeles:

EPLA i guld: 11-12 point

EPLA i sølv: 7-10 point
EPLA i bronze: 4-6 point

7. Ansvarsfordeling

Generalsekretariatet for USPE koordinerer procedurerne og USPE står for at arrangere designet af mærket til uniformen.

Medlemslandende er ansvarlige for at sikre ordentlig procedure og præsentation samt anskaffelse af mærker, pointskemaer og certifikater. Pointskemaet er udformet på de tre officielle USPE sprog og kan downloades på www.uspe.org/epla.

Certifikater bliver kun udstedt online på www.epla.uspe.org.

Indtast her de rette informationer i medlemsrubrikken og print herefter certifikatet ud.

Hvert land kan frit afgøre hvorvidt en disciplin/øvelse i en kategori skal være obligatorisk i det pågældende land.

8. Dato for effektuering

Som vedtaget af Kongressen i Dublin den 6. oktober 2012 træder de nye EPLA-regler i kraft den 1. januar 2014 og erstatter herved de gamle.