Sådan opnår du EPLA - Det Europæiske Politiidrætsmærke

Den praktiske gennemførelse af EPLA – Det Europæiske Politiidrætsmærke.

Dansk Politiidrætsforbund har efter aftale med forbundets hovedbestyrelsesmedlemmer certificeret disse til at iværksætte gennemførelsen af EPLA.

Den praktiske gennemførelse:

 • Politikredsens idrætsansvarlige hovedbestyrelsesmedlem aftaler med politikredsens øverste ledelse den praktiske gennemførelse og tilrettelæggelse af afviklingen af Det Europæiske Politiidrætsmærke (EPLA).

 • Politikredsen aftaler i samarbejde med Politiidrætsforeningerne, hvilke idrætsgrene man ønsker at afvikle for bestået mærke.

 • Overvejelser ved gennemførelse/afvikling af Det Europæiske Politiidrætsmærke.

  • Politiidrætsforeningen/Politikredsen udpeger en ansvarlig person, der

   • Sikrer korrekt gennemførelse af disciplinerne

   • Udfylder scorekort - elektronisk scorekort hentes her.

   • Foretager indberetning på EPLA-hjemmeside – www.epla.uspe.orgkode hertil fås hos Dansk Politiidrætsforbund.

   • Udskriver diplom til de personer, der gennemfører kravene til bestået Politiidrætsmærke.

   • Indsender udfyldte scorekort elektronisk til arkiv hos Dansk Politiidrætsforbund.

  • Tidspunkt for gennemførelsen - eksempelvis:

   • En bestemt dag. Det kunne være ved politikredsens idrætsdag

   • Flere dage – forår og efterår, hvor vejret er til udendørs aktiviteter

  • Reservere idrætsanlæg:

   • Atletikanlæg til afvikling af længdespringsøvelser og sprintdiscipliner, der dog kan afvikles på anden opmålt strækning.

   • 3000 meter løb kan afvikles både på atletikstadion og i terræn på opmålt strækning, hvor der ikke må være niveauforskel på start- og mållinjen.

   • Svømmehal til svømmediscipliner.

   • Skydebane.

    • Disciplinen kan med fordel lægges sammen med kredsens forårs- og/eller efterårsskydning efter aftale med Politikredsens ledelse.


www.epla.uspe.orgher foretager du indtastning af de opnåede resultater til Det Europæiske Politiidrætsmærke.

 • Log in

 • Indtast i felterne:

  • køn

  • fornavn

  • efternavn

  • fødeår

  • vælg sprog (til diplom) – engelsk, tysk eller fransk.

  • intern anmærkning (skriv nummer på politikreds, hvorved Dansk Politiidrætsforbund opnår en mulighed for at lave mere målrettet statistik på de indtastede resultater)

  • udfyld herefter felterne med de opnåede resultater.

  • tryk herefter på "Vis PDF forhåndsvisning"

 • Efter forhåndsvisning af diplom, har du mulighed for at rette i de indtastede data ved at klikke på knappen "Next" ud for "Edit data". Derved vender du tilbage til det forrige billede og kan så rette dataene.

 • Kan du godkende de indtastede data – klik derpå på "Next" ud for "Certificate creation and data storage", hvorved du danner og kan udskrive.

 • Herpå gives du adgang til at printe diplom eller downloade dette til PC for senere udskrivning.

 • Klik på knappen "Next" for at gå til næste indtastning af data.


Hvis spørgsmål, så kontakt Dansk Politiidrætsforbund eller næstformand Gunnar Andersen.

God fornøjelse.