Æresmedlemskab

2019:
Kurt Olsen.
Formand for DPIF fra 1979-1997 og formand for USPE fra 1984-1986 og forinden 6 år i USPEs øverste organ.
Peder Lundgaard.
Kasserer for DPIF fra 1981-2007 og kasserer for USPE fra 1990-1996.
Bettina Romer.
Atletikudøver og cykelrytter og repræsenteret forbundet ved europamesterskaber 7 gange over en 24-årig periode.
Palle Redder.
Marathonløber m.m. har over en 26-årig periode repræsenteret forbundet ved europæiske mesterskaber.