politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Udtagelseskriterie for riffel- og pistolskytter der er tilsluttet Dansk Politiidrætsforbund

Fra den 1. januar 1984 er indført rangeringsliste, der danner grundlag for bruttoholdopstilling og eventuel udtagelse til repræsentative hold i DPIF-regi.

Der indrangeres på de våben, der skydes i landskampe, NM og EM – riffel 50 m: helmatch og englandsmatch. Pistol: fri-, grov-, silhouet- og standardpistol samt for damer sports- og standardpistol.

Rangeringslisten offentliggøres jævnligt i POLITIIDRÆT samt her på hjemmesiden.

På listerne føres de resultater, der skydes i perioden fra 1/1-31/12, og gennemsnittet af de 3 bedste resultater er det resultat, som skytterne indrangeres efter.
Ved starten på en ny periode overføres sidste års rangeringstal, der tæller som resultat, indtil der er opnået 3 resultater – dog kun indtil den 1/6.
Til rangeringslisten kan indberettes og medregnes resultater fra åbne DSU-stævner, danske politimesterskaber, åbne stævner i udlandet, samt stævner, der kan ligestilles hermed.
Endvidere resultater fra representative hold i DPIF-regi. Skytterne skal selv indberette resultaterne hurtigst muligt til skydeudvalget og gerne telefonisk.

Scroll to Top