Ny præsident i det Europæiske politiidrætsforbund USPE

02.12.2022

Efter en lang coronaperiode lykkedes det endelig at afholde en fysisk kongres i det Europæiske politiidrætsforbund USPE. Kongressen blev afholdt i Wien med Østrigs Politiidrætsforbund som praktisk arrangør.
Der var især personvalg på dagsordenen, idet flere medlemmer af både eksekutivkomiteen og teknisk komite stod for at skulle skiftes ud – dels pga. reglen om maksimalt at kunne genvælges til posten 2 gange og dels fordi flere medlemmer havde lade sig pensionere eller skulle pensioneres fra politijobbet i den kommende periode.
Et af kravene for at kunne vælges til et af disse 2 udvalg er, at man skal være aktiv politi’er.

Størst interesse var der om valg til posten som præsident, idet belgieren Luc Smeyers havde siddet sin fuld periode på 12 år og derfor ikke kunne genvælges (man vælges for 4 år af gangen).
Kandidater var UK Matt Jukes samt Grækenlands Georgeos Tzatzakis. Kongressens 60 stemmeberettigede afgjorde valget til fordel for grækeren, der hermed blev valgt for de kommende 4 år med stemmerne 35-25.
Også den ene vicepræsidentpost var på valg, da Danmarks repræsentant Gunnar Andersen havde ladet sig pensionere og derfor ikke kunne genvælges. Her blev Norges Politiidrætsforbunds forkvinde Ellen Mari Burheim valgt uden modkandidat.

Dertil yderligere valg til ledige bestyrelsesposter, hvilket vil fremgå af USPEs hjemmeside snarest – USPE
Også til teknisk komite var flere medlemmer på valg – faktisk halvdelen. Her samlede den danske interesse sig om, hvorvidt det ville lykkes at indvælge en dansk repræsentant som afløser for Ole Kjær Jacobsen, der ikke ønske genvalg efter at have siddet 10 år i udvalget.
Dansk Politiidrætsforbund havde opstillet håndboldudvalgsmedlem Camilla Jørgensen som kandidat, og det skulle vise sig at være en god ide.
Hun blev valgt og er således repræsenteret i teknisk komite for de næste 4 år. Tillykke med valget.

Lidt supplerende info:
Rusland og Hviderusland blev med kongressens 100 % opbakning ekskluderet fra USPE efter at være foreløbig ekskluderet af eksekutivkomiteen i forbindelse med at de invaderede Ukraine.

Det blev endvidere på UKs forslag enstemmigt vedtaget, at Ukraine vil være kontingentfri i den kommende periode som en solidarisk gestus over for medlemmet Ukraine.

Der deltog i alt 25 medlemslande ud af 38 tilbageværende efter eksklusion af 2 medlemslande. Flere lande har inden for det seneste år tilkendegivet positiv interesse i at vende tilbage som aktive medlemmer – bla. Sverige, Serbien, Portugal, Polen og Kroatien, hvilket er meget positivt.
Der blev endvidere vedtaget nogle få regelændringer, der i hovedtræk primært gik ud på at skabe en forenklet struktur i forbindelse med holdidrætterne, hvor der ofte er kvalifikationsstævner for at ende op med 8 lande til de afsluttende mesterskaber.

Flere nyheder

  • Medlemsblad nr. 8 er på gaden.

    Medlemsblad nr. 8 er på gaden og kan læses her...... Læs mere

    Læs nyheden
  • Mindeord over Palle Redder

    Mindeord Af: Lars Bisgaard, formand PI Aarhus og Ole K. Jacobsen, Dansk Politiidrætsforbund Palle Redder, æresmedlem i Dansk Politiidrætsforbund (DPIF) En ener er gået bort. Palle Redder – een af de første 4, der modtog DPIF's nyindstiftede Æresmedlemsnål – er gået bort i en alder af 62 år som følge af en længerevarende cancersygdom. Palle har et utal af gange repræsenteret DPIF ved europæiske politimesterskaber i maraton, og tilbage i 80'erne var han den af de allerbedste løbere under Dansk Atletik Forbund. Palle vandt flere gange det danske civile mesterskab i maraton, ligesom han også repræsenterede Dansk Atletik Forbund på landsholdet. En hel særlig rekord bliver nok aldrig overgået af nogen. Palle har gennemført 100 maratonløb – alle i en tid på under 3 timer. Helt, helt ekstraordinært. Et af de mange løb var ved de danske politimesterskaber i Aarhus, hvor Palle 12 km fra mål fik ondt i benet. Han stoppede og tog nummeret af. Efterfølgende drøftede han med "følge cyklen" om, hvornår han ville blive hentet? "Følge cyklen" oplyste, at det gjorde han ikke… Palle satte nummeret på igen og løb i mål – under 3 timer. Det sidste officielle løb, som Palle deltog i var Berlin Halvmaraton, som Palle gennemførte så sent som i august måned 2021. Palle har virket som lærer på Politiskolen og som uddannelsesleder i Østjyllands Politi, og ingen af alle de mange politikollegaer under uddannelse, er nogensinde gået forgæves til Palle. Som bredt orienteret mod omverdenen har Palle været udsendt til internationale missioner i nogle af verdens brændpunkter adskillige gange. Palle har altid løst alle opgaver på meget fornem vis, og han har været Dansk Politi en meget værdig repræsentant. Palle er flere gange blevet hædret med flere medaljer og ordner for sin indsats. Men på trods af sine meget fornemme præstationer som idrætsmand og kollega har Palle i alle sammenhænge altid været yderst ydmyg omkring sig selv, så vi kan blot tilføje, at vi altid har betragtet Palle var noget særligt, altid positiv, en fighter, et forbillede og et eksempel til efterlevelse for mange og så var han fremfor alt en person, som vi alle, som det fremgår i indstillingen til DPIF's Æresnål, gerne vil være. Kort sagt af præsten ved begravelsen; "Palles sko bliver umulige at fylde ud". Vores tanker går til hustruen Dorthe, børn og børnebørn. Æret være Palles minde.

    Læs nyheden