Forbundet Regler, love og vedtægter

Vedtægter

Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og Andre Udvalg Samt Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær

HOVEDBESTYRELSE:

§ 1: Hovedbestyrelsens primære opgaver er:

§ 1.1. At lede og administrere Forbundet i henhold til dets love og vedtægter.
§ 1.2. At forberede forretningsordenen for repræsentantskabsmøder.
§ 1.3. At forberede budgetforslag til repræsentantskabsmøder.
§ 1.4. At godkende forretningsordenen for hovedbestyrelsesmøder.
§ 1.5. At beslutte vedtægtsændringer.
§ 1.6. At beslutte idrætsgrene/discipliner hvori der afholdes danske politimesterskaber.
§ 1.7. At behandle forslag og ansøgninger.
§ 1.8. At tildele hædersbevisninger.
§ 1.9. At godkende stævnekalenderen.
§ 1.10. At godkende rekorder.
§ 1.11. At deltage med et medlem i delegationen til europæiske- og nordiske mesterskaber, hvor en af opgaverne blandt andet er at skrive artiklen til “POLITI-IDRÆT”.
§ 1.12. At indstille repræsentanter fra Forbundet til nationale og internationale tillidsposter.
§ 1.13. At indkalde ekspertbistand.
§ 1.14. At drage omsorg for kommunikationen mellem hovedbestyrelsen og de enkelte valgkredses foreninger.

FORRETNINGSUDVALG:

§ 2. Forretningsudvalgets primære opgaver er:

§ 2.1. At varetage Forbundets daglige ledelse under ansvar over for repræsentantskabet og hovedbestyrelsen.
§ 2.2. At fastholde og udbygge relationer til de nationale statsmyndigheder, nationale idrætsforbund og internationale politiidrætsforbund.
§ 2.3. At forvalte Forbundets økonomi efter de vedtagne budgetter.
§ 2.4. At planlægge mesterskaber og landskampe i samarbejde med arrangørerne.
§ 2.5. At kunne lade sig repræsentere uofficielt i alle møder.
§ 2.6. At deltage som medlem i delegationen til internationale arrangementer og mesterskaber.
§ 2.7. At behandle begrundede indstillinger til landshold fra idrætsudvalgene og beslutte udtagelse under hensyntagen til blandt andet økonomi.
§ 2.8. At have ansvar for afviklingen af internationale arrangementer i Forbundsregi.
§ 2.9. At indhente udtalelser fra idrætsudvalgene til foreslåede ændringer i konkurrencereglerne for europæiske- og nordiske politimesterskaber og landskampe.
§ 2.10. At fremme begrundede ændringsforslag fra idrætsudvalgene til konkurrenceregler for europæiske- og nordiske politimesterskaber samt landskampe.

VOLDGIFTSUDVALG.

§ 3. Voldgiftsudvalgets primære opgave er:

§ 3.1. At udtale sig om foreslåede lovændringer.
§ 3.2. At behandle klager omkring udelukkelse af enkeltmedlemmer.
§ 3.3. At udtale sig i andre lovmæssige og juridiske spørgsmål.

REKORDUDVALG:

§ 4. Rekordudvalgets primære opgave er:

§ 4.1. At komme med begrundet indstilling til Hovedbestyrelsen om godkendelse af danske politirekorder.

IDRÆTSUDVALG:

§ 5. Idrætsudvalgenes primære opgaver er:

§ 5.1. At fremme og stimulere interessen for den enkelte idrætsgren samt vælge deres egen formand umiddelbart efter repræsentantskabsmødet og indberette dette til forbundets sekretariat.
§ 5.2. At indsende begrundet indstilling for landsholdsudtagelse til forretningsudvalget.
§ 5.3. At underrette forretningsudvalget om hvem der har det sportslige ansvar for et politimesterskab.
§ 5.4. At komme med forslag til eller udtalelse om arrangør af et politimesterskab.
§ 5.5. At deltage i mindst et formøde med den arrangerende forening til et politimesterskab, og at være den arrangerende forening behjælpelig med den sportslige afvikling.
§ 5.6. At underrette forretningsudvalget om udvalgets repræsentant i jury og appeljury ved politimesterskab i henhold til vedtægterne for danske politimesterskab.
§ 5.7. At være ansvarlig for ajourføring af proportioner for danske politimesterskab under hensyntagen til Forbundets vedtægter.
§ 5.8. At komme med forslag og udtalelser til ændringer i konkurrencereglerne for europæiske- og nordiske politimesterskaber og landskampe.
§ 5.9. At forelægge den sportslige planlægning for landsholdenes deltagelse i internationale arrangementer til godkendelse i forretningsudvalget.
§ 5.10. At være ansvarlig for den sportslige deltagelse ved internationale arrangementer.
§ 5.11. At udpege højst to deltagere til delegationen ved europæiske-og nordiske mesterskaber samt landskampe.
§ 5.12. At foranledige artikler til bladet “POLITI IDRÆT” udfærdiget fra Danske Politimesterskaber.
§ 5.13. Minimun et medlem af idrætsudvalgene skal være ansat og tjenestegørende under Dansk Politi.

FORMAND:

§ 6: Formandens primære opgaver er:

§ 6.1. At repræsentere Forbundet i alle civilretslige anliggender.
§ 6.2. At kunne uddelegere opgaver til andre medlemmer af hovedbestyrelsen.
§ 6.3. At lede hovedbestyrelsesmøder.
§ 6.4. At indkalde til og lede forretningsudvalgsmøder.
§ 6.5. At være medlem af Nordisk Politi-Idræts Forbunds styrelse.
§ 6.6. At være delegationsleder ved internationale arrangementer.

NÆSTFORMAND:

§ 7. Næstformandens primære opgaver er:

§ 7.1. At assistere formanden i det daglige arbejde.
§ 7.2. At overtage formandens opgaver ved dennes fravær.
§ 7.3. At observere om Forbundets love og vedtægter er opdateret.

KASSERER:

§ 8. Kassererens primære opgaver er:

§ 8.1. At være ansvarlig for Forbundets finanser.
§ 8.2. At forberede budgetter som fremlægges på repræsentantskabsmøder efter godkendelse i hovedbestyrelsen.
§ 8.3. At udfærdige årsregnskab til hovedbestyrelsen hvert år.
§ 8.4. At foretage bogføring i overensstemmelse med lovgivningen.
§ 8.5. At modtage al støtte og alle donationer til Forbundet.
§ 8.6. At udtale sig om alle nye indkomne udgiftskrævende forslag.

SEKRETÆR:

§ 9. Sekretærens primære opgaver er:

§ 9.1. At lede Forbundets sekretariatsfunktion, herunder den daglige drift af Forbundet samt have ansvaret for implementeringen af de af forretningsudvalget trufne beslutninger.
§ 9.2. At være kontakt- og serviceperson til Forbundets medlemmer, forretningsudvalg, hovedbestyrelse, udvalg, internationale politiidrætsorganisationer og andre interesseorganisationer.
§ 9.3. At tage initiativ til afholdelse af formøder forud for afvikling af Danske Politimesterskaber.

FORRETNINGSUDVALGSMEDLEM:

§ 10. FU-medlemmets primære opgave er:

§ 10.1. At bistå forbundets sekretariatsfunktion med den daglige drift af forbundet samt medvirke til implementering af de af forretningsudvalget trufne beslutninger.
§ 10.2. At bistå sekretariatet som kontakt- og serviceperson for forbundets medlemsforeninger, forretningsudvalg, hovedbestyrelse, udvalg, internationale politiidrætsorganisationer og andre interesseorganisationer.
§ 10.3. At tage initiativ til, i forening med forbundets sekretær, afholdelse af formøder forud for afvikling af Danske politimesterskaber.

Godkendt på HB-møde den 11. juni 2024.

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756