politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Velkommen til

Dansk Politiidrætsforbund

Jfr. Love for Dansk Politiidrætsforbund, så består medlemskredsen af de
13 politikredse + Rigspolitichefembedet og Grønland.
Færøerne er for øjeblikket hvilende medlem og deres interesser
varetages af forbundets ledelse.

Seneste nyheder:

Idrætsgrene hos DPIF

Dansk Politiidrætsforbund afholder 14-15 Danske Politimesterskabsstævner i discipliner, som er nærmere beskrevet på de underliggende sider hertil.
Mesterskaberne varierer meget i størrelse, men generelt er gældende, at foruden kampen om at blive Dansk Politimester i den pågældende disciplin, så er det

meget vigtigt for Dansk Politiidrætsforbund at understrege, at der også ved mesterskabsstævnerne er plads til bredden.
Der er indbygget i de fleste mesterskabsstævner, også mesterskaber i rækker, hvor du vil have mulighed for at dyste med idrætskollegaer, der befinder sig på samme niveau.

Ny i politiet?

…og vil gerne dyrke idræt? Så er der en lang og god tradition for at dyrke idræt og motion i politiet.

Vores formålsparagraf nævner som mål, at stimulere og fremme frivillig udøvelse af idræt, motion og samvær inden for Dansk Politi.

Scroll to Top