Idrætsgrene Atletik

Turneringsreglement

Atletik, Halvmarathon og Marathon

§ 1.1.Mesterskaberne udskrives og foranstaltes afholdt af DPIF i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning.

Deltagelse

§ 2.1.Mesterskaberne omfatter flg. klasser i både herrer og damer:

1. åben for alle og det egentlige mesterskab.
2. åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 35 år.
3.åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 45 år.

åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 55 år.

§ 2.2.Der udskrives p.t. mesterskaber i flg. individuelle discipliner:

5000 m, 10000 m, halvmarathon og marathon.

§ 2.3.Der udskrives mesterskaber i flg. holddiscipliner:

5000 m, 10000 m samt på halvmarathon og marathon.

§ 2.4.En ældre deltager kan starte i klasse 1 og kæmpe om det egentlige mesterskab, men ønske herom skal da udtrykkeligt angives.

§ 2.5.Hvor intet andet er angivet, placeres deltagerne i deres naturlige klasse.

§ 2.6.Klassene 2, 3 og 4 afvikles kun såfremt der er mindst 3 deltagere til start i hver klasse.

§ 2.7.Er der færre end 3 deltagere i en af klasserne 2, 3 og 4 kan deltagerne rykkes op i nærmeste yngre klasse.

Protest

§ 3.1.Protester rettes skriftligt til Atletikudvalget senest 30 min. efter resultatet er offentliggjort.

§ 3.2.Atletikudvalgets afgørelse kan ankes til appeljuryen.

Doping

§ 4.1.Der henvises til nationale og internationale regler for Doping.

Afvikling

§ 5.1.Løbsruterne forelægges Atletikudvalget til godkendelse.

§ 5.2.På halvmarathon og marathon skal det tilstræbes, at der er væskeposter for hver 5 km.

Arrangement

§ 6.1.Flere klasser kan afvikles samtidig.

§ 6.2.Hvis 2 eller flere klasser afvikles samtidig i løb, skal hver klasse have sin egen markering i form af bånd eller anden markering.

§ 6.3.I holdløberne tæller de 3 bedste tider til en stations 1. hold, de 3 næstbedste tider til 2. holdet o.s.v.

§ 6.4.Deltagerne skal møde på øvelsesstedet 15 min. før øvelsens start.

Undladelse kan medføre bortvisning.

§ 6.5.En deltager, der melder fra til en øvelse p.g.a. en skade, kan ikke senere deltage i stævnet.

Generelle bestemmelser

§ 7.1.Hvor intet andet er anført, henvises til Dansk Atletik Forbunds love.

§ 7.2.I forbindelse med den praktiske afvikling af mesterskaberne henvises til Atletikudvalgets Håndbog.

Elevkonkurrence – 5 km løb.

For at kunne deltage i elevkonkurrencen ved De Danske Politimesterskaber i 5 km løb, skal man være PG2-er eller administrativ elev i politiet.

Elevkonkurrencen er en holdkonkurrence.
Holdet består af 3 PG2-er/administrative elever eller et mix af disse.
Mindst 1 elev skal være en kvinde.

Vinderne/indplaceringen af holdene foregår ved at hold fra samme tjenestested indplaceres efter løbetid (3 bedste tider – inkl. 1 kvinde – danner hold 1 fra samme kreds, tiderne for nr. 4 – 6 inkl. 1 kvinde danner hold 2 og så fremdeles).

Vinderholdet modtager en vandrepokal indstiftet af Politiets Idrætsforening i Aarhus ved konkurrencens oprindelse i 2007 (på initiativ af Aarhus PI).

Deltagerne i elevkonkurrence deltager på lige fod med øvrige løbere ved De Danske Politimesterskaber individuelt og for hold.

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756