Idrætsgrene Badminton

Turneringsreglement

§ 1.

Der udskrives to turneringer henholdsvis for hold og individuelt.
Turneringerne udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning.

§ 2.

Badmintonudvalget udfærdiger hvert år, senest 1. maj på grundlag af den foregående sæsons turneringer og kendskab til spillerne, klassificeringslister for eliterækken, mesterrækken og A-rækken.
Badmintonudvalget afgør, hvilke spillere der skal oprykkes og nedrykkes.
Spillere, der ikke er klassificerede i henhold til ovenstående, kan kun deltage efter at have kvalificeret sig hertil jævnfør § 5.
Kvalifikationslisten offentliggøres på Dansk Politiidrætsforbunds hjemmeside www.politisport.dk.

DE INDIVIDUELLE DANSKE POLITIMESTERSKABER

§ 3.

Turneringen omfatter eliterække, damerække, mesterrække, A-række og veteranrækker +40, +45, +50, +55 og +60.
Der konkurreres i alle rækker i både single og rene doubler.
I eliterækken konkurreres der endvidere i mixed-double.

§ 4.

Den arrangerende forening udpeger en turneringsledelse.
Badmintonudvalget vælger hvorvidt der konkurreres efter POOL- eller CUP- system i de enkelte rækker.
I øvrigt konkurreres der efter Dansk Badminton Forbunds turnerings- og spilleregler.
Badmintonudvalget påser, at såvel DPIF’s propositioner som DBF’s turnerings- og spilleregler følges.

§ 5.

For deltagelse i de enkelte rækker gælder følgende regler:

Klassificerede spillere: Klassificerede (jf. § 2) spillere er berettiget til at deltage i turneringen, forudsat at vedkommende opfylder de for turneringen gældende bestemmelser vedrørende alder og klassificering. Badmintonudvalget kan dog begrænse deltagelsen, hvis antallet af tilmeldinger nødvendiggør dette.
For klassificerede spillere gælder tillige, at vedkommende ikke kan deltage i en lavere række end den, han/hun er klassificeret til.
Klassificerede spillere over 40 år kan dog i stedet vælge at deltage i aldersbestemt veteranrække.

Veteran spillere: Spillere, der på turneringens første spilledag, er fyldt henholdsvis 40, 45, 50, 55 eller 60 år kan deltage i aktuel veteranrække.

Ikke-klassificerede spillere: Ikke klassificerede spillere kan kvalificere sig til deltagelse i A-rækken via en kvalifikationsturnering, som badmintonudvalget arrangerer efter behov.
Badmintonudvalget kan, hvis man i sæsonens løb får kendskab til nye spillere, ekstraordinært indplacere disse efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Sådanne placeringer er dog også omfattet af reglerne om op- og nedrykning ved sæsonens afslutning jf. § 2.

§ 6.

Såfremt en højere klassificeret og en lavere klassificeret spiller danner par, skal parret tilmeldes i den række, der svarer til den højest rangerede spillers kvalificering.
En spiller kan kun tilmeldes i en række. Dog kan badmintonudvalget, såfremt der er for få deltagere i en kategori, efter konkret vurdering indplacere den eller de pågældende i rækken lige over eller under (slå rækker sammen).

§ 7.

Ved anmeldelsen skal spillernes navne anføres, ligesom det skal anføres, hvilke rækker/kategorier de deltager i og med hvilken makker. Det kræves ikke, at spillerne i et doublepar er fra samme forening.
I double, hvor en af de anmeldte spillere på grund af sygdom eller andre tvingende grunde er forhindret i at spille, kan vedkommende spillers plads med badmintonudvalgets sanktion indtages af en anden spiller, som ikke er anmeldt i samme doublerække.

HOLDTURNERINGEN§ 8.

Badmintonudvalget indkalder til holdturneringen, og udvalget fastsætter under hensyn til antallet af deltagende hold de nærmere regler, datoer m.v. Holdturneringen omfatter Elite-række og A-række.
Holdturneringen skal være afviklet inden det individuelle DPM. Turneringen bør, om muligt i henhold til antal deltagere, afholdes som et en-dags stævne.

§ 9.

Badmintonudvalget påser, at såvel DPIF’s propositioner som DBF’s turnerings- og spilleregler følges. Badmintonudvalget vælger om der konkurreres efter POOL- eller CUP- system.

§ 10.

Turneringen omfatter konkurrence for 4-mandshold. En match består af 5 kampe – 2 singler og 3 doubler.
Holdkampen afvikles i to runder, hvor hver spiller skal spille en kamp i hver runde.2 af deltagerne spiller en single og en double, mens de andre to deltagere spiller to doubler.
I første runde spilles der to doubler i styrkeorden (1. og 2. double). I anden runde spilles der to singler i styrkeorden (1. og 2. single) samt en 3. double.
Konstellationen i 3. double må ikke være lig konstellationerne i 1. eller 2. double.

§ 11.

Holdopstillingerne skal umiddelbart før kampstart indleveres til den af badmintonudvalget udpegede turneringsleder.
Turneringslederen kontrollerer inden kampstart at opstillingen er i overensstemmelse med de gældende regler.

§ 12.

Ved anmeldelsen skal de forventede spilleres navne anføres. På et hold kan der indsættes reserver i overensstemmelse med klassificeringsbestemmelserne og reglerne i DBF’s “Reglement for holdmesterskabet for Danmark”.

§ 13.

Alle de 12 politikredse samt Rigspolitichefens afdelinger kan tilmelde et eller flere hold.

§ 14.

Et hold med en eller flere elite- eller mesterrækkespillere tilmeldes som udgangspunkt i elite-rækken. Badmintonudvalget kan, såfremt holdets styrkeforhold vurderes at passe bedre i en anden række, efter konkret vurdering indplacere det eller de pågældende hold i en række lige over eller under.

§ 15.

Badmintonudvalget kan, såfremt der er for få deltagere i en kategori, efter konkret vurdering indplacere den eller de pågældende i rækken lige over eller under.

ØVRIGE BESTEMMELSER§ 16.

Alle tvivlsspørgsmål vedrørende anmeldelse og deltagelse afgøres endeligt af forbundets badmintonudvalg.

§ 17.

Turneringerne afvikles med fjerbolde, der er i overensstemmelse med DBF’s spilleregler.

§ 18.

Lodtrækningen til såvel den individuelle konkurrence som holdkonkurrencen foretages af forbundets badmintonudvalg.
Udvalget har ret til seedning i henhold til DBF’s regler.
Ved lodtrækningen skal udvalget sørge for, at spillere/hold fra samme forening så vidt muligt ikke mødes i første runde.
En kategori afvikles kun, såfremt der er anmeldt mindst 4 deltagere/par.

§ 19.

Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Opdateret d. 13.9.2011

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756