Idrætsgrene Cykling

Turneringsreglement – Landevejscykling

§ 1. Udskrivning

Konkurrencen udskrives og foranstaltes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning samt i henhold til startretten.

§ 2. Afvikling og discipliner.

Mesterskabet afvikles over 2 dage med enkeltstart på 1. dag og linieløb på 2. dag.
Mesterskabet afvikles fortrinsvis i juni måned.

§ 3. Løbsleder.

Den arrangerende forening udnævner en løbsleder, der har ansvaret for løbets tilrettelæggelse og afvikling.

§ 4. Rute og løbskontrol.

Den arrangerende forening foretager tilrettelæggelse af løbsruten og eventuel godkendelse af denne i samarbejde med DPIF.Løbskontrollen må ikke være medlem af den arrangerende forening, og den skal sikre sig, at løbet afvikles efter reglementets regler samt godkende afmærkning af ruten og placering af poster.

§ 5. Løbsdommer.

Den arrangerende forening udnævner en løbsdommer, der ikke må deltage aktivt og ikke må være medlem af den arrangerende forening.
Løbsdommeren skal påse, at løbsreglementets bestemmelser overholdes, og han træffer afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og eventuelle modtagne protester.
Løbsdommeren og løbskontrollen kan være samme person.

§ 6. Protest

Protester vedrørende løbets afvikling, tidsudregning eller andet løbet vedrørende skal afgives skriftligt til løbsdommeren snarest og senest 30. min. efter bekendtgørelse af resultatet.

§ 7. Klasseinddeling

Der konkurreres i følgende klasser: mesterskabsklassen, klasse 1, 2, 3, 4 og dameklassen efter samme inddeling (se § 8).Deltagere i klasse 1 – aldersgruppe 21-39 år – deltagerne må ikke indenfor de seneste 5 år have haft licens (undtaget motionslicens), ligesom de ej heller indenfor de seneste 5 år må have opnået en placering blandt de 10 førstplacerede i Mesterklassen ved De Danske Politimesterskaber i landevejscykling.
Der konkurreres individuelt i alle klasser samt på hold for 3 personer.
Konkurrence i mesterskabsklasse-herrer og mesterskabsklasse-damer, såvel individuelt som hold gælder alene politimesterskabet.
Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en klasse, skal der foretages sammenlægning til nærmeste højere rangerende klasse. Finder sammenlægning sted, kåres ingen vinder i den sløjfede klasse.

§ 8. Klassekriterier

Foreningerne tilmelder deltagerne i nedenfor angivne klasser:
Mesterskabsklassen er åben for alle
Klasse 1 se §7.
Klasse 2-40 åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 40 år.
Klasse 3-50 åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 50 år.
Klasse 4-60 åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 60 år.
Dameklasserne inddeles efter samme kriterier.
En ældre deltager kan starte i mesterskabsklassen og konkurrere om det egentlige politimesterskab, men ønske herom skal da udtrykkeligt anføres i tilmeldingen.
Hvor intet er anført, bliver deltageren placeret i sin naturlige aldersklasse.

§ 9. Starten

Mesterskabsklasse-herrer starter først og dernæst de øvrige herreklasser i aldersrækkefølge.
Dameklassen starter efter herreklasserne og i samme rækkefølge. Hvis der er mindre end 5 tilmeldte i en klasse, kan klassen startes sammen med umiddelbart foranstående klasse.
Dameklasser kan startes sammen med aldersaktuelle herreklasser, såfremt der er mindre end 5 tilmeldte i aktuelle dameklasse.
Ved defekt i starten af enkeltstart kan rytteren – stadig med fast start – sendes indtil 30 sekunder senere af sted end programsat. I andre tilfælde f.eks. ved for sen fremkomst til start, vil start blive nægtet.

§ 10. Løbslængde

Løbslængden ved mesterskaber i samlet start er for mesterskabsklasse-herrer ikke under 110 km og ikke over 125 km.
Løbslængden ved mesterskaber i samlet start er for mesterskabsklasse-damer ikke under 80 km og ikke over 95 km.
Enkeltstart: Ca. 25 km for både damer og herrer.

§ 11. Placeringer

Ved samlet start er deltageren med bedste løbstid vinder og så videre.
Opnår 2 eller flere samme løbstid, opnås samme placering og den næstfølgende placering udgår.

§ 12. Ændringer

Ændringer af reglementet foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Reglement

Rytteren:
Rytteren møder til start i passende påklædning. Gennemsigtigt regnslag og skoovertræk må benyttes i koldt og regnfuldt vejr.
Rygnummeret skal dog være synligt.
Anvendelse af hjælm er obligatorisk under løbet.

Startnummer:
Startnummer/rygnummer skal, hvor ingen anden ordning udtrykkeligt måtte være foreskrevet, bæres så det dækker længden, og rytteren bærer selv ansvaret for, at det er rigtigt fastgjort og dermed let læseligt. Udgår en rytter af løbet, skal pågældende straks aftage sit nummer.

Cyklen:
Cyklens opbygning skal svare til almindelig racercykel. Ved samlet start må ikke anvendes kohornsstyr, triathlonstyr, stel med skråt overrør samt lille forhjul.
Cyklen skal i øvrigt altid være i god og forsvarlig stand og være forsynet med effektivt virkende bremser på for- og baghjul.

Enkeltstart:
Cyklens udstyr jf. Danmark Cykle Union’s gældende reglement.

Løbet:
En rytter, der under løbet kører på en sådan måde, at han direkte er til fare for andre rytter, eller ved sin køremåde hindrer eller generer andre ryttere, eller som foretager manøvrer, der skønnes at tilsigte forvanskning af løbets resultat, diskvalificeres.
Når der er 100 meter til målstregen tilkendegives dette ved tydelig afmærkning, og når mærket er passeret, skal rytteren ufravigeligt holde sin bane og holde mindst een hånd på styret. Overtrædelse heraf kan medføre, at rytteren deklasseres til sidstepladsen i den gruppe, hvori pågældende befandt sig.
Målet afmærkes tydeligt, og selve mållinien er en tydelig streg tværs over vejbanen. Ved rytterens placering regnes der med den forreste kant af cyklens forhjul lodret over mållinien.
En udgået rytter må ikke befare løbets rute, hverken som berettiget deltager eller som tjenstvillig ven, og rytteren skal køre efter færdselslovens bestemmelser.
Efter at have passeret mållinien skal rytteren udvise samme hensynsfuldhed overfor andre vejfarende som under løbet.Ledsagervogne er kun tilladt efter aftale med den arrangerende forening.

Enkeltstart:
Det er tilladt rytterne at have ledersagervogn med efter forudgående tilmelding til den arrangerende klub. Vognen skal bære rytterens nummer eller navn, og den skal være forsynet med gult blink. Derudover skal der være mulighed for at placere en kontrollant i vognen.

25 m-regel:
Enekeltstarten køres med 25 m-regel og med ét minuts startmellemrum (to minutter for seedede ryttere). Nr. 1-3 seedes det efterfølgende år.

Opvarmning:
Til DPM i enkeltstart skal der være mulgihed for rytterne til opvarmning – helst over en distance på 2 km udenfor den officielle rute men samtidig i tilknytning til løbsruten.

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756