Idrætsgrene Fodbold

Turneringsreglement – 11 mands fodbold

§ 1.

Turneringen udskrives og afholdes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning, idet der dispenseres fra § 6.

§ 2.

Turneringen afvikles som en cupturnering med hjemme og udekamp efter reglerne for europacuppen, hvor udebanemål tæller dobbelt ved pointlighed og ens målscore.Såfremt der er enighed mellem 2 om afvikling af en runde, kan kampene afvikles som én enkelt kamp – eventuelt på neutral bane.

§ 3.

Forbundets udskriver turneringen hvert år inden den 1. juni og tilmelding skal være forbundet i hænde senest den 1. august. Turneringen afvikles fra den 1. oktober til finalestævnets afholdelse.Turneringsledelsen er DPIF’s fodboldudvalg.

§ 4.

Hvor intet andet er bestemt, spilles der efter Dansk Boldspil Unions fodboldlove og regler.Såfremt er hold udebliver fra en fastsat kamp eller benytter ulovlig spiller, tabes kampen og holdet kan ikke gå videre i turneringen.

§ 5.

Holdet fra den arrangerende kreds er født deltager i de afsluttende kampe.Arrangøren af finalestævnet er berettiget til deltagelse i finalestævnet med 1 hold.Eventuelle øvrige hold fra den arrangerende kreds tilmeldes kvalifikationskampene på lige fod med øvrige kredse.

§ 6.

Af de tilmeldte hold udtrækkes det antal oversiddende hold, der er nødvendige for at næste runde enten bliver på 12, 6 eller 3 hold.Blandt de resterende hold trækkes lod om modstander.De sidste 3 hold deltager i finalestævnet sammen med det hold, der er født deltager.De 4 hold deltager ved lodtrækning i 2 semifinaler, hvor vinderne spiller finalekampen. Taberne spiller bronzekamp.

§ 7.

Alle de 12 politikredse samt Rigspolitichefens afdelinger kan tilmelde et eller flere hold.

§ 8.

Hver kreds skal ved tilmeldingen oplyse navnet på en kontaktperson, der er ansvarlig for kredsens hold.

§ 9.

Det først udtrukne hold har hjemmebane i første kamp og er arrangør af kampen.Udgifter til betaling af dommer og eventuel baneleje betales af DPIF. Hvert hold stiller med 1 linievogter.Begge deltagende hold har pligt til at indberette kampens resultat til forbundets kontor senest 2 dage efter kampens afvikling.Såfremt en runde afvikles som én kamp, jfr. § 2, er først udtrukne hold ansvarlig for afviklingen af kampen, herunder fremskaffelse af dommer, bane mv. Evt. udgifter, der ikke dækkes af DPIF, deles ligeligt mellem de deltagende hold.

§ 10.

I de indledende kampe består et hold af 14 spillere med flyvende udskiftning (3 reserver). Ved finalestævnet består et hold af op til 16 spillere med flyvende udskiftning (5 reserver).

§ 11.

Ved uafgjort efter returkampen i de indledende kvalifikationskampe spilles omkamp på 2 gange 15 minutter, hvorefter vinderen findes ved straffesparkskonkurrence.Ved uafgjort i kampene ved finalestævnet findes vinderen ved at gå direkte til straffesparkskonkurrence.

§ 12.

Advarsler tæller kun i den kamp, hvor den tildeles. Udvisninger straffes med karantæne i den efterfølgende kamp. DPIF’s fodboldudvalg kan – hvis omstændighederne taler derfor – idømme strengere straffe.

§ 13.

For at give turneringen den fornødne sportslige afvikling skal finalekamp og bronzekamp spilles, hvis holdet kan stille minimum 8 mand. Bruges spillere med karantæne tabes kampen efterfølgende.

§ 14.

Turneringsledelsen træffer i alle tvivlsspørgsmål og i øvrigt alle forhold turneringen vedrørende afgørelse under ansvar over for forbundets forretningsudvalg.

§ 15.

Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756