Idrætsgrene Fodbold

Turneringsreglement – 7-mands fodbold

§ 1.

Turneringen udskrives og afholdes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for idræt og skydning.

§ 2.

Turneringen afvikles som en landsturnering med indledende puljekampe, og afsluttende finalestævne. Turneringen afvikles fra d. 1. april til d. 31. august. Finalestævnet tilstræbes afviklet i perioden d. 15. til 30. september.

§ 3.

Forbundet udskriver turneringen hvert år i januar måned og anmeldelsen skal være forbundet i hænde senest d. 1. marts. Puljeinddeling udsendes i marts måned. Turneringsledelsen er DPIF’s fodboldudvalg.

§ 4.

Der spilles efter de af Jydsk Boldspil Union’s udgivne propositioner for 7-mands fodbold samt, hvor intet andet er bestemt efter Dansk Boldspil Union’s fodboldlove og regler. Såfremt et hold udebliver fra en fastsat kamp eller benytter ulovlig spiller, tabes kampen 2-0, og holdet kan ikke blive puljevinder eller gå videre i turneringen.

§ 5.

De tilmeldte hold inddeles geografisk mest hensigtsmæssigt i 7 puljer. I puljene spilles der alle mod alle. Puljevinderne går direkte til finalestævnet. Arrangøren af finalestævnet er berettiget til deltagelse i finalestævnet med 1 hold. Finalestævnet afvikles i 2 puljer à 4 hold, hvor der spilles alle mod alle. De 2 puljevindere mødes i den egentlige finale, mens de to, 2’ere i puljen mødes i kampen om bronzemedaljerne. Alle kampe til finalestævnet er på 2 x 15 min. Spilletiden kan efter aftale med DPIF’s fodboldudvalg ændres.

§ 6.

Vinderholdet får tildelt forbundets vandrepokal for eet år.

§ 7.

Hver politikreds under Dansk Politiidrætsforbund har ret til at tilmelde ét eller flere hold.

§ 8.

Et hold må bestå af max. 12 spillere. Fri udskiftning er tilladt.

§ 9.

Holdene i en pulje aftaler selv spillested og tid inden for den i § 2 nævnte periode. Ansvaret for puljens afvikling påhviler førstnævnte hold. Eventuelle udgifter til bane, dommer eller lignende deles ligeligt mellem de deltagende hold/kredse. Holdene skal indberette puljeresultaterne til forbundets kontor senest 2 dage efter kampenes afvikling.

§ 10.

Kampene spilles efter pointsystem, og i tilfælde af pointlighed er point fra indbyrdes kamp afgørende. I tilfælde af yderligere lighed er måldifference inden for puljen afgørende. Derefter flest scorede mål. Hvis der stadig er lighed afgøres placeringerne ved “straffe-dribling”. I tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid i finalekampen og i kampen om bronze aafgøres disse ved “straffe-driblings” konkurrence. Spilleren har med udgangspunkt på banens midte 15 sekunder til dribling/afslutning. Målmandens udgangspunkt er målfeltet. “Straffedribleren” må ved parade eller lignende, hvor bolden stadig er i spil, afslutte flere gange inden for 15-sekunderfristen. I øvrigt følger principperne reglerne for afvikling af ordinær straffesparkskonkurrence.

§ 11.

Advarsel i kampen medfører tidsbegrænset udvisning (5 min). I gentagelsestilfælde for resten af kampen. Udvisning i resten af kampen medfører karantæne i den efterfølgende kamp. En advarsel i en kamp føres ikke videre i turneringen. Såfremt omstændighederne taler derfor kan DPIF’s fodboldudvalg idømme strengere straffe.

§ 12.

Turneringsledelsen har ret til at dispensere fra reglerne, hvor dette må anses for påkrævet for at give turneringen den fornødne sportslige afvikling.

§ 13.

Turneringsledelsen træffer i alle tvivlspørgsmål og i øvrigt alle forhold turneringen vedrørende afgørelse under ansvar over for forbundets forretningsudvalg.

§ 14.

Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

JBU-PROPOSITIONER 7-MANDSFODBOLD

§ 1. Spillepladsen (se skitse).
Der spilles på tværs af en normal fodboldbane. (1/2 bane benyttes). Længde max. 90 m., mindst 45 m. Bredde max. 60 m, mindst 45 m. Hvor der anvendes fast 7 mands bane skal ovennævnte mål overholdes. Idealmål: længde 65 m, bredde 51 m. Målfeltet 8×25 m skal være tydeligt markeret enten ved opkridtning eller ved 3 krydser: 2 stk, 10 m fra hver målstang langs mållinien, 8 m ind på spillepladsen, samt et kryds 8 m ind på spillepladsen midt for målet (sidste kryds gælder som straffesparksplet).Målfelt og straffesparksfelt er identiske.

§ 2. Målstørrelsen.
Minifodboldmål benyttes (5 m lang og 2 m høj). Dispensation for brug af håndboldmål kan opnås, men såfremt minifodboldmål forefindes på anlægget, skal disse benyttes.

§ 3. Bolden.
Størrelse 5 skal benyttes i alle kampe.

§ 4. Spillernes antal.
Et 7 mands hold består af 10 spillere, hvoraf de 7 må være på banen samtidig. En af spillerne skal være målmand og iført trøje af anden farve end de øvrige spillere.Fri udskiftning er tilladt og administreres af lederen efter gældende regler.

§ 5. Spillets varighed.
Alle kampe er på 2 x 30 minutter.

§ 6. Spillets igangsætning.
Ved kamenps start, efter pause og efter scoring startes spillet fra banens midte.

§ 7. Off-side.
Denne regel anvendes ikke.

§ 8. Straffespark.
Straffespark tages 8 m fra mållinien og midt for målet.

§ 9. Frispark.
Der benyttes almindelige regler for direkte og inddirekte frispark. Ved frispark skal modstanderne altid være placeret 9,15 m fra bolden eller være placeret på egen mållinie mellem målstængerne.

§ 10. Indkast.
Udføres med begge hænder over hovedet og begge ben på jorden fra det sted på sidelinien, hvor bolden gik ud.

§ 11. Målspark.
Bolden sparkes ud af målfeltet.

§ 12. Hjørnespark.
Sparkes tages fra det sted, hvor mål- og sidelinien mødes.

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756