Idrætsgrene Golf

Turneringsbestemmelser DPM-golf

Turneringsbestemmelser DPM Golf

Mesterrækken:

Spiller 2 x 18 hullers slagspil fra scratch over 2 dage.

Vinderen er spilleren med færrest antal slag. Ved eventuel lige score spilles der ”sudden death play off” – omspil – på de af matchledelsen valgte huller.

Ved evt. lige score på 2. og 3. pladsen afgøres placeringen ved bedste score på de sidste 18-huller.

Er scoren også lige her, afgøres placeringen ved bedste sidste 9 huller. Herefter bedste 36. hul, bedste 35. hul, bedste 34. hul osv.

Damerækken:

Spiller 1 x 18 hullers slagspil fra scratch over 1 dag.

Vinderen er spilleren med færrest antal slag. Ved eventuel lige score spilles der ”sudden death play off” – omspil – på de af matchledelsen valgte huller.

Ved evt. lige score på 2. og 3. pladsen afgøres placeringen ved bedste score på de sidste 9 huller. Herefter bedste 18. hul, bedste 17. hul, bedste 16. hul osv.

A-rækken:

Spiller 1 x 18 hullers stableford med fuldt handicap (max hcp. 36,0) over 1 dag.

Vinderen er spilleren med flest stablefordpoint. Ved pointlighed er vinderen den spiller, som har lavest handicap.

Er handicappet i dette tilfælde ens, afgøres resultatet ved bedste stablefordscore på banens sidste 9 huller. Herefter bedste 18. hul, bedste 17. hul, bedste 16. hul osv.

Teested:

Turneringens teested bliver fastsat i samråd med turneringsarrangøren, den afholdende golfklub og DPIF’s golfudvalg.

Mesterskabsrækken spilles som udgangspunkt fra ”mesterskabstee”. Damerækken spiller fra et kortere teested end herrerækkerne. A-rækken spiller fra alm. klubtee.

Caddies:

Der tillades brug af caddie jf. regel 6-4 i golfreglerne.

Persontransporterende køretøjer:

Der tillades ikke brug af persontransporterende køretøjer i mesterrækken og damerækken. Kun i særlige tilfælde kan der af matchledelsen og DPIF’s golfudvalg gives tilladelse i A-rækken.

Anmodning om brug af persontransporterende køretøjer sendes til arrangøren og en repræsentant for golfudvalget.

Spilletidspunkt:

Spilletidspunktet fastsættes i god tid (minimum 3 måneder forinden) af den arrangerende politiidrætsforening. Dette af hensyn til udfærdigelse af program samt udsendelse af invitationer.

Mesterskabet afvikles, så vidt det er muligt, i august måned.

Deltagerantal:

Deltagelse er kun muligt, såfremt man har et registreret EGA-handicap. Dette skal fremgå af invitationen.

Der kan deltage 81 spillere. 21 pladser er reserveret mesterrækken, 12 pladser damerækken og resten A-rækken herrer.

De 21 herrespillere der har det laveste handicap ved tilmeldingsfristudløbet udtages til mesterrækken.

Hvis der ikke er 12 tilmeldte damer, overgår de resterende pladser til A-rækken.

Ved tilmelding af flere end 12 damer og 69 herrer vil der være en reserve/venteliste.

Spillere på ventelisten udtages efter handicap, det vil sige laveste handicap først.

Herrespillere i A-rækken med højere handicap end 36,0 spiller med handicap 36,0

Turneringsledelse/matchkomite:

Den arrangerende forening udpeger en matchledelse (turneringsledelse), som har ansvaret for stævnets afvikling i henhold til DPIF’s vedtægter og Dansk Golf Unions regler.

Matchledelsen modtager og afgør klager fra spillere som deltager i turneringen.

Der udpeges desuden en appeljury, som består af 1 medlem af golfudvalget (som derfor ikke kan deltage i arrangementet), et medlem af den lokale klub med regelkendskab og den officielle repræsentant for DPIF, såfremt en sådan er tilstede.

Appeljuryens opgave er at afgøre tvister mellem matchledelsen og spillere, såfremt dette skulle blive nødvendigt, samt vejlede matchledelsen i andre spørgsmål.

Matchfee:

Fastsættes af den arrangerende politiidrætsforening.

Startorden:

Der spilles som udgangspunkt i 3-bolde.

Startrækkefølgen inddeles som udgangspunkt efter handicap, således laveste handicap i hver række går ud sidst.

Startliste:

Hvis muligt køres stævnet i Golfbox. Dette giver mulighed for at genere en startliste, som skal fremgå 2 dage inden turneringsstarten. Efterfølgende vil startlisten danne grundlag for indberetning af resultater til DGU med henblik på at regulere deltagerne i forhold til de opnåede resultater.

Tilmelding:

Tilmelding sker til turneringsarrangøren. I invitationen bør retningslinjerne for turneringen fremgå, og herunder også tilmeldings- og betalingsfrist.

Præmier:

Der er DPIF’s medaljer til 1.-, 2.- og 3.-pladsen i hhv. Mesterrækken og damerækken, såfremt der er minimum 4 deltagere i hver række. Vinderen af A-rækken modtager DPIF’s plakette. Det er op til arrangørerne om der skal være yderligere præmier.

Prøvespil:

Der skal fra turneringsarrangøren side, så vidt det er muligt, sikres mulighed for at deltagerne kan prøvespille banen i ugen op til matchen.

Langsomt spil:

Ved langsomt spil har matchledelsen mulighed for at tildele straf.

Grundlæggende gælder, at man skal være klar til at slå, når det er ens tur. Helt præcist gælder følgende:

 • Spilleren der skal slå først, har 50 sekunder til at slå sit slag, chip eller putt.
 • Efterfølgende spillere har 40 sekunder til at slå deres slag.
 • Overskrides disse tider med mere en 10 % får spilleren en Bad Time.
 • For at blive timet eller ”sat på klokken” skal man være ude af position i forhold til gruppen foran. Er dette opfyldt, kan en repræsentant for matchledelsen sætte gruppen på klokken og begynde at time dem. Der kan både ske timing af hele gruppen og af enkelte spillere. Straffen for bad times er følgende:
  • En bad time – mundtlig advarsel
  • To bad times – et strafslag
  • Tre bad times – to strafslag
  • Fire bad times – diskvalifikation

Timing starter fra det øjeblik, hvor en repræsentant for matchledelsen vurderer, at det er spillerens tur til at slå.

For sen ankomst/afbud:

Ved for sen ankomst gælder regel 6-3 i golfreglerne.

Ved afbud til turneringen gælder de af arrangøren nævnte bestemmelser angående tilbagebetaling af matchfee’en.

Afbud sendes til arrangøren.

Afbrydelse af spillet:

Iht. Note i Regel 6-8b samt Golfreglernes Tillæg I, afsnit B4 gælder følgende fremgangsmåde for afbrydelse og genoptagelse af spillet:

- Øjeblikkelig afbrydelse: Én lang hyletone fra sirenen

- Afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages

- Genoptagelse: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages

Diskvalifikation:

Jf. golfreglerne. Beslutningen tages af matchledelsen og kan af spilleren ankes til appeljuryen. Appeljuryens beslutning er uopsættelig i forhold til turneringsresultatet.

Afstandsmålere:

I denne turnering, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler.

Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Spikes:

De til enhver tid gældende forbud mod anvendelsen af stålspikes hos værtsklubben skal overholdes. Overtrædelse medfører diskvalifikation jf. Decision 33-1/14.

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756