Idrætsgrene Håndbold

Turneringsreglement håndbold

§ 1.

Turneringen udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning.

§ 2.

Turneringen spilles som pointturnering i 7-mandsspil for såvel damer som herrer, jævnfør § 7.

§ 3.

Hver forening under forbundet har ret til at tilmelde et eller flere hold til turneringen.
For damerækken er der dog mulighed for sammenlægning af to eller flere foreninger, idet der henvises til dispensationsmuligheden i disse bestemmelsers § 19.
Vedrørende startretten, henvises til “Vedtægter for Danske Politilandsstævner” § 3.

§ 4.

Den arrangerende forening, der automatisk er deltager, gennemfører turneringen og ansætter en turneringsledelse på 3 mand, autoriserede dommere og tidtagere.

§ 5.

Der spilles efter Dansk Håndbold Forbunds gældende regler med følgende undtagelser: Spilletiden i Elite-rækken – inkl. finalen – er 2 x 20 minutter.
I Dame- og A-rækken er spilletiden 2 x 15 minutter.

§ 6.

Lodtrækning til turneringen i A-rækken foretages af forbundets håndboldudvalg og er offentlig.
De nedrykkede 2 hold fra sidste års turnering i Elite-række placeres i hver sin pulje.

§ 7.

Turneringen for damer afvikles i 2 puljer á 4 hold.
Puljevinderne spiller finale om Det Danske Politimesterskab.
De to 2’ere i puljerne spiller om bronzemedaljerne.
Nr. 4 i hver pulje rykker i kvalifikationsturnering.

Turneringen for herrer omfatter en Elite-række med 9 hold i 3 puljer og en A-række med 12 hold i 4 puljer.
Eliterækken opdeles i 3 puljer, hvor der spilles alle mod alle.
De 3 puljevindere spiller alle mod alle om placeringen 1, 2 og 3.
De 3 to’ere spiller alle mod alle om placeringen 4, 5 og 6.
De 3 tre’ere spiller alle mod alle om placeringen 7, 8 og 9.
Nr. 8 og 9 rykker ned i A-rækken.
A-rækken opdeles i 4 puljer, hvor der spilles alle mod alle.
De 4 puljevindere spiller en kamp om oprykning. pl. 1 mod pl. 2 og pl. 3 mod pl. 4.
De 4 toere spiller en kamp om pladserne 5/6 og 7/8. pl. 1 mod pl. 2 og pl. 3 mod pl. 4.
De 4 tre’ere spiller en kamp om pladserne 9/10 og 11/12. pl. 1 mod pl. 2 og pl. 3 mod pl. 4.
Nr. 11 og 12 rykker ned i kvalrækken.

§ 8.

I tilfælde af pointlighed afgøres den endelige placering i puljen efter følgende regler i nævnte rækkefølge:
A. placering afgøres af de indbyrdes kampe.
B. placering afgøres af målforskel i indbyrdes kampe.
C. placering afgøres af målforskel i samtlige kampe.
D. hvis der fortsat er fuldstændig lighed, placeres det hold først, der har scoret flest mål.

§ 9.

Næste års puljeinddelinger fremkommer således:
Eliterækken – herrer:

Pulje 1Pulje 2Pulje 3
Dansk MesterSølvvinderBronzevinder
Nummer 6Nummer 5Nummer 4
OprykkerOprykkerNummer 7

Damer:

Pulje 1Pulje 2
Dansk MesterSølvvinder
Nummer 4Nummer 3
Nummer 5Nummer 6
Nummer 2 – kval.Nummer 1 – kval.

§ 10.

I tilfælde af vakance inden for de respektive rækker foretages almindelig op- eller nedrykning beregnet efter placeringer i foregående års turnering.

§ 11.

Nye hold placeres i laveste række. Tidligere deltagende hold kan dog efter håndboldudvalgets skøn placeres i ledige pladser men aldrig i højere række end sidste deltagelse.

§ 12.

For damerækken og A-række herres vedkommende fremkommer de henholdsvis 8 og 12 hold ved, at der afvikles kvalifikationsstævner om de ledige pladser.
Kvalifikationsstævnerne skal være afviklet senest den 31. december. Stævnerne afvikles som 1-dages stævner. Puljeinddelingen og tilrettelæggelse af turneringen foretages af forbundet håndboldudvalg.
Tilmelding til dame og A-rækken skal være forbundet i hænde senest den 15. oktober.

§ 13.

Der må højst tilmeldes 14 spillere pr. hold. Alle 14 spillere må anvendes pr. kamp.

§ 14.

Holdopstillingen skal skriftlig meddeles turneringsledelsen før hver kamp.

§ 15.

I kampene skal foreningerne benytte spilletrøjer, hvor der på ryggen er nummer, jævnfør D.H.F.s regler.
Er 2 holds spilledragter ens eller så ensartede, at det efter turneringsledelsen skøn må anses for vanskeligt at skelne de 2 holds spillere fra hinanden, skal sidstnævnte hold i programmet skifte trøjer.

§ 16.

Hvis et hold ikke er spilleklar til det af turneringsledelsen fastsatte tidspunkt, kan holdet erklæres for taber af kampen.

§ 17.

Mener anføreren for et hold, at dommeren under kampen har anvendt spillereglerne forkert, skal han, for at hans indsigelse kan komme i betragtning, straks over for dommeren protestere mod kendelsen, og begge parter skal straks efter kampens afslutning indberette sagen til turneringsledelsen.
Der henvises her til § 9.1 i “Vedtægter for Danske Politilandsstævner”

§ 18.

Turneringsledelsen og håndboldudvalget i fællesskab træffer i alle tvivlsspørgsmål og i øvrigt i alle forhold turneringen vedrørende afgørelse under ansvar over for forbundets hovedbestyrelse.

§ 19.

Håndboldudvalget har ret til at dispensere fra de foranstående regler, hvor dette må anses for påkrævet for at give turneringen den fornødne idrætslige interesse.

§ 20.

Ændringer af konkurrencereglerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.
Opdateret d. 20. november 2012

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756