Idrætsgrene Orientering

Konkurrenceregler

§ 1. Udskrivning
Konkurrencen udskrives og foranstaltes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning samt i henhold til startretten.

§ 2. Afvikling og disciplin
Mesterskabsstævnet afvikles over 2 dage.
Konkurrencen omfatter sprint og langdistance i vilkårlig rækkefølge.

§ 3. Stævneleder
Den arrangerende forening udnævner en stævneleder, der har ansvaret for konkurrencens tilrettelæggelse og afvikling.

§ 4. Stævne- og banekontrol
Den arrangerende forening udnævner en stævne- og banekontrollant.
Stævnekontrollanten skal sikre sig, at stævnet tilrettelægges og afvikles efter reglementets regler og ånd.
Banekontrollanten skal uafhængig af banelæggeren foretage kontrol af og godkende banerne med hensyn til sværhedsgrad og længde, start og måls placering, posters placering, postbeskrivelse og kortprint m.v.
Stævne- og banekontrol kan være samme person.

§ 5. Overdommer
Den arrangerende forening udnævner en overdommer, der ikke må deltage aktivt i en af mesterskabsklasserne, og ikke må være medlem af den arrangerende forening.
Overdommeren skal påse, at reglementets bestemmelser overholdes, og skal træffe afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og eventuelle modtagne protester.

§ 6. Protest
Protester vedrørende konkurrencens afvikling, beregning eller andet konkurrencen vedrørende skal afgives skriftligt til overdommeren snarest og senest 30. min. efter bekendtgørelse af resultatet.

§ 7. Klasseinddeling
Konkurrencen omfatter følgende klasser (kilometerangivelse i fugleflugt):

Bane 1, (Mesterskabsklassen ca. 8 km.),

Bane 2, (Mesterskabsklassen damer, samt herrer, med ønsket banelængde på ca. 6 km.)

Bane 3, (Herrer og damer med ønske om banelængde på ca. 4 km.

Bane 4, (Veteranklasse +70, samt herrer og damer, der ønsker en bane længde på ca. 3,5 km uden svære passager)

Bane 5, (mellemsvær bane ca. 5,5 km.)

Bane 6, (Let bane, ca. 5,5 km.)

Individuelt gælder alene konkurrencen i mesterskabsklasserne i politimesterskabet.
Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en klasse med svær banelægning, skal der foretages sammenlægning til nærmeste klasse.
Finder sammenlægning sted, kåres ingen vinder i den sløjfede klasse.

§ 8. Klassekriterier

Bane 1 – Åben for alle Herre (Der kæmper om mesterskabstitlen)
Bane 2 – Åben for alle Damer (Der kæmper om mesterskabstitlen), samt herre.
Bane 3 – Åben for alle
Bane 4 – Åben for alle
Bane 5 – Åben for alle
Bane 6 – Åben for alle

§ 8,1. Medalje fordeling

Bane 1. Mesterskabsmedalje til 1, 2 og 3 (Herrer)
Bane 2. Mesterskabsmedalje til 1, 2 og 3 (Damer) + plakette til bedste herreløber
Bane 3. Plakette til bedste herreløber + bedste dame løber
Bane 4. Plakette til bedste herre/dame, samt plakette til bedste herre/dameløber +70år
Bane 5. Plakette til bedste herreløber + bedste dameløber
Bane 6. Plakette til bedste herreløber + bedste dameløber

§ 9. Seedning.

For mesterskabsklasserne skal der foretages seedning.
For øvrige klasser kan der foretages seedning.
Seedning sker i samarbejde med orienteringsudvalget.

§ 10. Vindertider og sværhedsgrader.

Følgende banelængder skal tilstræbes:

Banelængder kan reguleres op og ned under hensyntagen til terrænnets sværhedsgrad, således at stævnet i vides mulig omfang afspejler et standart politistævne

Bane 6 er let orientering, Bane 5 er mellemsvær orientering, medens resten er svær orientering. På Bane 4 – veteranklassen, skal svært fremkommeligt terræn og vanskelige passager undgås.

§ 11. Maxtid og startinterval.
Maxtid for alle baner er 60 min. for sprint og 150 min. for langdistance.
Startinterval skal være mindst 1 min. for sprint og mindst 2 min. for langdistance.

§ 12. Kortet.
For sprint skal kortets målestok være 1:4000 eller 1:3000. For klasser for ældre deltagere og med korte baner bør målestokken være 1:3000.
For langdistance skal kortets målestok v.re 1:10000 eller 1:7500. For klasser for ældre deltagere og med korte baner bør målestokken være 1:7500.
Printede kort er tilladt.

§ 13. Placering.
Deltageren med bedste løbstid er vinder osv. Opnår 2 eller flere samme løbstid, opnås samme placering og den næstfølgende placering udgår.
I holdkonkurrencen er holddeltagernes samlede løbstider afgørende for placeringen. Opnår 2 eller flere hold sammenlagt samme løbstider, afgøres den indbyrdes placering efter bedste holddeltagers individuelle løbstid.

§ 14. Andre bestemmelser.
Hvor andet ikke er bestemt i disse konkurrenceregler, gælder Dansk Orienterings Forbunds til enhver tid gældende reglement.

§ 15. Ændringer.
Ændringer af reglementet foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Godkendt af hovedbestyrelsen 2. december 2022

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756