Idrætsgrene Padel

Turneringsreglement

De Danske Politimesterskaber i Padel

ADMINISTRATI

§1. Der udskrives én turnering årligt.
Turneringerne udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets ”Vedtægter for danske politimesterskaber”.

§ 2. Den arrangerende politiidrætsforening skal, som udgangspunkt, kunne råde over et padelcenter med minimum 10 indendørs doublebaner i tidsrummet 9-16 i to, på hinanden følgende, hverdage.

§ 3. På sigt vil Padeludvalget hvert år, senest en måned efter afholdt DPM, udfærdige en klassificeringsliste for eliterække-spillere.
Padeludvalget afgør, hvilke spillere der skal indsættes eller tages af listen.
Spillere, der er klassificeret i henhold til ovenstående, kan kun stille op i eliterækken.
Kvalifikationslisten offentliggøres på Dansk Politiidrætsforbunds hjemmeside www.politisport.dk.

TILMELDINGSREGLER

§4. Turneringen omfatter eliterække, damerække og A-række.
Der konkurreres i alle rækker i faste makkerpar.

§5. Den arrangerende forening udpeger en turneringsledelse og der nedsættes en appeljury efter DPIF’s ”Vedtægter for Danske Politimesterskaber”.

§6. For deltagelse i de enkelte rækker gælder følgende regler:

Eliterækken

  • For spillere (m/k) der civilt deltager i turneringer og holdturneringer.
  • For spillere der er noteret på Padeludvalgets klassificeringsliste.
  • Rækken gør ikke forskel på, om spillerne er mænd eller kvinder, og uanset køns-fordelingen i parret, spiller alle i samme række.

Damerækken

  • For kvindelige spillere, der ikke hører til i Eliterækken.
  • Alle par skal være rene kvindepar.
  • Såfremt rækken ikke kan oprettes, vil deltagerne blive overført til A-rækken.

A-rækken

  • For alle spillere (m/k), der ikke hører til i Eliterækken.
  • Parrene kan være m/m, m/k eller k/k. Alle spiller i samme række.

Klassificerede spillere: Klassificerede (jf. § 3) spillere er berettiget til at deltage i turneringen, forudsat at vedkommende opfylder de for turneringen gældende bestemmelser vedrørende klassificering. Padeludvalget kan dog begrænse deltagelsen, hvis antallet af tilmeldinger nødvendiggør dette.
For klassificerede spillere gælder tillige, at vedkommende ikke kan deltage i en lavere række end den, han/hun er klassificeret til.

§7.
Alle tilmeldinger til turneringen skal ske samlet for hver enkelt politiidrætsforening. Ved tilmeldingen skal politiidrætsforeningen sørge for, i alle tre rækker, at alle tilmeldinger bliver opgjort i styrkeorden. Såfremt der er flere tilmeldinger end turneringen giver plads til, vil Padeludvalget oprette en venteliste. Ventelisten vil blive offentliggjort cirka 6 uger før turneringens start. Padeludvalget skal sørge for, at alle politikredse bliver repræsenteret bedst muligt.

§8.
Såfremt en klassificeret og uklassificeret spiller danner par, skal parret tilmeldes i eliterækken, der svarer til den rangerede spillers kvalificering.
En spiller kan kun tilmeldes i en række.
Padeludvalget kan efter konkret vurdering indplacere et par i en anden række end den parret er tilmeldt i.

§9. Ved tilmeldingen skal spillernes navne anføres, ligesom det skal anføres, i hvilken række samt med hvilken makker man spiller. Som udgangspunkt skal spillere fra samme politiidrætsforening stille op sammen. Er der en spiller i en politiidrætsforening, som ikke har nogen makker på et ”passende” niveau, kan padeludvalget give dispensation til, at 2 spillere fra 2 forskellige politiidrætsforeninger kan stille op sammen. Det er muligt at tilmelde sig med ”x-makker”, men deltagelse vil ikke kunne garanteres. I tilfælde af akut sygdom eller andre afbud, kan turneringsledelsen lave sammensatte par.

SPILLEREGLER

§10. Padeludvalget vælger hvorvidt der konkurreres efter POOL- eller CUP- system i de enkelte rækker. Ved brug af CUP-systemet kan der ligeledes benyttes placeringskampe. Det skal tilstræbes at alle spillere får minimum 2 kampe i turneringen.
I øvrigt konkurreres der efter Dansk Padel Forbunds turnerings- og spilleregler.

§11. Alle kampe spilles bedst af 3 sæt. Der benyttes reglen om ”no advantage”/Golden Point ved stillingen 40-40, hvor servemodtagerne bestemmer servesiden. Ved stillingen 6-6 i 1. og 2. sæt, afgøres sættet med en tie-break til 7. Et eventuelt 3. sæt afgøres som en ”match tie-break” til 10 point, dog minimum 2 overskydende point.

§12. I eliterækken kan finale, bronzekamp og eventuelt semifinaler spilles bedst af 3 sæt fuldt ud, med almindelig tie-break til 7 i hvert sæt.

ØVRIGE BESTEMMELSER

§13. Alle tvivlsspørgsmål vedrørende anmeldelse og deltagelse afgøres endeligt af forbundets padeludvalg.

§14. Turneringerne afvikles med bolde, der er i overensstemmelse med DPF’s spilleregler.

§15.
Lodtrækningen til turneringen foretages af forbundets padeludvalg.
Udvalget har ret til seedning i henhold til DPF’s regler.
Ved lodtrækningen skal udvalget sørge for, at spillere/hold fra samme forening så vidt muligt ikke mødes i første runde. En kategori afvikles kun, såfremt der er anmeldt mindst 4 par.

§16.
Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Vedtaget på HB-mødet 2. december 2022

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756