politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

4. afdeling af DPIF og DMI Jubilæums Cup 2022

24 oktober 2022

Sæsonens sidste afdeling af Jubilæums Cuppen blev afholdt den 27. september. Afdelingen blev desværre præget af (alt for) få deltagere og et gedigent regnvejr.

28 tilmeldte, 22 fremmødte og 17 fuldførende det var de sørgelige tal. Men stor tak til dem der trodsede vejrliget og mødte frem.

Der var tale om regulært Mads P vejr. Ud over Mads P vejr er koldt og vådt, giver det desværre også punkteringer. Det gik som nævnt ud over 5 ryttere, der måtte opgive at fuldføre.
Fuldtallige var til gengæld løbets hjælpere. Stor tak til MC-Marshalls og trafikofficials for at formidle en sikker afvikling af løbet, tak til vejvisnings poster og servicebil og mange andre funktioner, der skal bemandes for at afvikle et sådant cykelløb.

Slutteligt skal der lyde en tak til DMI for samarbejdet om året Jubilæums Cup. Håber cuppen overlever, så vi kan ses på landevejene igen til næste år.

Scroll to Top