politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Medlemsblad Dansk Politiidræt

Dansk Politiidrætsforbund udgiver et medlemsblad “Politi Idræt” med artikler fra idrætsbegivenheder i ind- og udland, hvor politifolk dyster med og mod hinanden.

Bladet udgives i et samarbejde med PI-København, hvor Forbundets største politiidrætsforening samtidig bringer artikler og andet stof af interesse for PI-Københavns store medlemskare.

Bladet udkommer 8 gange om året og postomdeles.

Forbundet forlag er FL reklame

Bladet udgives samtidig på forbundets hjemmeside, hvor du kan tilgå bladet i elektronisk form herunder.

Materiale til bladet kan sendes elektronisk, hvilket  gælder både artikler og fotos. Du kan se her, hvordan vi gerne vil have tekst og fotos – filformater m.m.  tekst og fotos i Politiidræt
Mail dine fotos og artikler til mailadressen [email protected]
Hvis du ikke får bladet??
Hvis du ikke får medlemsbladet i din postkasse, så kan det muligt skyldes, at vi ikke har din adresse i vort adressekartotek.
Da vi ikke er koblet til det Centrale Personregister, så kræver det at du melder flytning til forbundskontoret, hvis du fortsat ønsker bladet leveret til din nye adresse.
Hvis du af andre grunde ikke får bladet, men er medlem af en politiidrætsforening, så skal du også kontakte forbundskontoret, så vi kan få opdateret adressekartoteket.

Send derfor en mail til forbundskontoret med navn, adresse og medlemsforening.

Du kan sende mail her – Dansk Politiidrætsforbund

Scroll to Top