politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Tuneringsreglement - Golf

§ 1.

Konkurrencen udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for Danske Politimesterskaber i idræt og skydning samt i henhold til Dansk Golf Unions startret.

§ 2.

Mesterskabet afvikles i Herre Mesterrækken over 2 dage og for damerne over 1 dag hvert år, fortrinvsvis i august måned.
Mesterskabet afvikles i Mesterrække for herrer og en række for damer.
Derudover afvikles en A-række.
Der spilles fra teesteder valgt af den arrangerende forening og DPIFs golfudvalg.
Den arrangerende klub og DPIFs golfudvalg fastsætter det højeste handicap for deltagelse i de nævnte rækker.

§ 3.

Den arrangerende forening udpeger en matchkomite, der har ansvaret for stævnets afvikling i henhold til DPIF’s vedtægter samt Dansk Golf Unions regler.

§ 4.

Mesterskabet for herrer afvikles som slagspil – scratch – over 36 huller og for A-rækken over 18 huller – Stableford – på en af Dansk Golf Union godkendt bane.
Mesterskabet for damer afvikles som slagspil – scratch – over 18 huller på samme bane.

§ 5.

Spilleren med færrest antal slag er vinder.
Ved eventuel lige score, spiller der “Sudden death play off” – omspil -på de af matchkomiteen valgte huller.

§ 6.

Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Senest redigeret og godkendt på HB-møde den 1.-2. maj 2016.

Scroll to Top