politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Vedtægter for Dansk Politiidrætsforbunds stævne- og rejsefond.

§ 1. Formål.
§ 1.1. Yde økonomisk tilskud til de af Forbundet arrangerede mesterskaber og andre idrætsarrangementer.
§ 1.2. Der kan ydes tilskud til Forbundets deltagelse i udenlandske politiidrætsarrangementer.
§ 1.3. Den arrangerende forening kan ansøge om tilskud til politiidrætsarrangementer, når sådanne vil være en økonomisk belastning for foreningen.
§ 1.4. Ansøgning bilagt budget over arrangementet må være Forbundets forretningsudvalg i hænde senest 3 måneder før arrangementets afholdelse.
§ 1.5. Foreninger kan ansøge om tilskud til enkeltmedlemmers deltagelse i idrætskurser.

§ 2. Dispositioner.
§ 2.1. Med ansvar over for Forbundets hovedbestyrelse disponerer Forbundets forretningsudvalg fonden.
§ 2.2. Tvivlsspørgsmål og afslag skal forelægges Forbundets hovedbestyrelse.
§ 2.3. Regnskab for fonden udarbejdes af kassereren.
§ 2.4. Regnskabet følger Forbundsregnskabet og revideres af de valgte revisorer.
§ 2.5. Regnskabet forelægges på det ordinære repræsentantskabsmøde sammen med øvrige regnskaber.

§ 3. Vedtægtsændringer.
§ 3.1. Ændring af vedtægterne foretages af Forbundets hovedbestyrelse.
Opdateret d. 20.3.2011

Scroll to Top