politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Atletik, Halvmarathon og Marathon

§ 1.1.Mesterskaberne udskrives og foranstaltes afholdt af DPIF i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning.

Deltagelse

§ 2.1.Mesterskaberne omfatter flg. klasser i både herrer og damer:

1. åben for alle og det egentlige mesterskab.
2. åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 35 år.
3.åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 45 år.

åben for alle, der i konkurrenceåret fylder 55 år.

§ 2.2.Der udskrives p.t. mesterskaber i flg. individuelle discipliner:

                   5000 m, 10000 m, halvmarathon og marathon.

§ 2.3.Der udskrives mesterskaber i flg. holddiscipliner:

                   5000 m, 10000 m samt på halvmarathon og marathon.

§ 2.4.En ældre deltager kan starte i klasse 1 og kæmpe om det egentlige mesterskab, men ønske herom skal da udtrykkeligt angives.

§ 2.5.Hvor intet andet er angivet, placeres deltagerne i deres naturlige klasse.

§ 2.6.Klassene 2, 3 og 4 afvikles kun såfremt der er mindst 3 deltagere til start i hver klasse.

§ 2.7.Er der færre end 3 deltagere i en af klasserne 2, 3 og 4 kan deltagerne rykkes op i nærmeste yngre klasse.

Protest

§ 3.1.Protester rettes skriftligt til Atletikudvalget senest 30 min. efter resultatet er offentliggjort.

§ 3.2.Atletikudvalgets afgørelse kan ankes til appeljuryen.

Doping

§ 4.1.Der henvises til nationale og internationale regler for Doping.

Afvikling

§ 5.1.Løbsruterne forelægges Atletikudvalget til godkendelse.

§ 5.2.På halvmarathon og marathon skal det tilstræbes, at der er væskeposter for hver 5 km.

Arrangement

§ 6.1.Flere klasser kan afvikles samtidig.

§ 6.2.Hvis 2 eller flere klasser afvikles samtidig i løb, skal hver klasse have sin egen markering i form af bånd eller anden markering.

§ 6.3.I holdløberne tæller de 3 bedste tider til en stations 1. hold, de 3 næstbedste tider til 2. holdet o.s.v.

§ 6.4.Deltagerne skal møde på øvelsesstedet 15 min. før øvelsens start.

                  Undladelse kan medføre bortvisning.

§ 6.5.En deltager, der melder fra til en øvelse p.g.a. en skade, kan ikke senere deltage i stævnet.

Generelle bestemmelser

§ 7.1.Hvor intet andet er anført, henvises til Dansk Atletik Forbunds love.

§ 7.2.I forbindelse med den praktiske afvikling af mesterskaberne henvises til Atletikudvalgets Håndbog.

Elevkonkurrence – 5 km løb.

For at kunne deltage i elevkonkurrencen ved De Danske Politimesterskaber i 5 km løb, skal man være PG2-er eller administrativ elev i politiet.

Elevkonkurrencen er en holdkonkurrence.
Holdet består af 3 PG2-er/administrative elever eller et mix af disse.
Mindst 1 elev skal være en kvinde.

Vinderne/indplaceringen af holdene foregår ved at hold fra samme tjenestested indplaceres efter løbetid (3 bedste tider – inkl. 1 kvinde – danner hold 1 fra samme kreds, tiderne for nr. 4 – 6 inkl. 1 kvinde danner hold 2 og så fremdeles).

Vinderholdet modtager en vandrepokal indstiftet af Politiets Idrætsforening i Aarhus ved konkurrencens oprindelse i 2007 (på initiativ af Aarhus PI).

Deltagerne i elevkonkurrence deltager på lige fod med øvrige løbere ved De Danske Politimesterskaber individuelt og for hold.

Scroll to Top