politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Tilføj din overskrift her.

Medlemsforeninger

Jfr. Love for Dansk Politiidrætsforbund, så består medlemskredsen af de 13 politikredse + Rigspolitichefembedet og Grønland. Færøerne er for øjeblikket hvilende medlem og deres interesser varetages af forbundets ledelse.

En sådan Politiidrætsforening (medlem) i denne lov anses som en overbygning af politikredsens lokale idrætsforeninger til varetagelse af interesser over for Forbundet.

Disse er opført herunder, og kontaktpersoner og andet af interesse, vil blive opdateret på de enkelte sider.

Der vil endvidere kunne knyttes undersider til, hvis den enkelte forening måtte have et ønske herom, til information til egne medlemmer om aktiviteter og andet.

Scroll to Top