politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Tuneringsreglement - Pistolskydning

GROVPISTOL

(cal. 7,65 mm/.32 – 9,65 mm/.38)

Afstand 25 m.

Åben klasse:
Præcisionsskydning: 6 serier á 5 skud mod international 10-delt præcisionsskive.
Skydetid: Indtil 5 minutter for hver serie.
Prøveskud: Før gældende skydning indtil 5 prøveskud på indtil 5 minutter med samlet markering.
Duelskydning: 6 serier à 5 skud mod international duelskive.
Prøveskud: Før gældende skydning skydes en prøveserie.

Oldboys klasse:
Præcisionsskydning: 3 serier à 5 skud mod international 10-delt præcisionsskive.
Skydetid: Indtil 5 minutter for hver serie.
Prøveskud: Før gældende skydning indtil 5 prøveskud på indtil 5 minutter med samlet markering.
Duelskydning: 3 serier à 5 skud mod international 10-delt duelskive.
Prøveskud: Før gældende skydning skydes en prøveserie.

Veteran klasse: Som Oldboys.

STANDARDPISTOL (cal. .22)

Afstand 15 m.

Åben klasse:
Gældende skud: 30 præcision til skive nr. 32 med indadtælling, og der skydes i 6 serier à 5 skud.
Prøveskud: Ubegrænset antal prøveskud på samme skive forud for gældende skydning.
Skydetid: 45 minutter inklusiv prøveskud.
Der skydes 5 skud i hver skive, og skytterne skal selv kontrollere, at de har modtaget det antal skiver -7-, der skal anvendes til skydningens gennemførelse. Prøveskive skal markeres tydeligt.

Dame-klasse:
Samme program som åben klasse.

OB-klasse:
Samme program som åben klasse.

Veteran-klasse:
Samme program som åben klasse.

STANDARDPISTOL

(cal. .22)

Afstand 25 m.

Åben klasse:
Præcisionsskydning: 60 gældende skud mod international 10-delt præcisionsskive.
Prøveskud: Før gældende skydning indtil 5 prøveskud inden for 150 sekunder.
Gældende skud:
4 serier à 5 skud, max tid 150 sekunder
4 serier à 5 skud, max tid 20 sekunder
4 serier à 5 skud, max tid 10 sekunder

Dameklasse:
Samme program som åben klasse.

Oldboys klasse:
Præcisionsskydning: 30 gældende skud mod international 10-delt præcisionsskive.
Prøveskud: Før gældende skydning indtil 5 prøveskud indenfor 150 sekunder.
Gældende skud:
2 serier à 5 skud, max tid 150 sekunder
2 serier à 5 skud, max tid 20 sekunder
2 serier à 5 skud, max tid 10 sekunder

 Veteran klasse: Som Oldboys.

 

SPORTSPISTOL DAMER (cal. .22)

Afstand 25 m.
Præcisionsskydning: 6 serier à 5 skud mod international 10-delt præcisionsskive.
Skydetid: indtil 5 minutter for hver serie.
Prøveskud: Før gældende skydning indtil 5 prøveskud på indtil 5 minutter med samlet markering.
Duelskydning: 6 serier à 5 skud mod international duelskive.
Prøveskud: Før gældende skydning skydes en prøveserie.

SILHUETPISTOL (cal. .22)

Afstand 25 m.

Åben klasse: 60 gældende skud i 2 halvmatcher à 6 serier à 5 skud mod 10-delt duelskive. Hver halvmatch bestående af 2 serier à 8 sekunder, 2 serier à 6 sekunder og 2 serier à 4 sekunder.
Prøveskud: En serie før hver halvmatch, skydetid 8 sekunder.

Oldboys klasse:
Samme som åben klasse.

Veteran klasse: Som Oldboys.

FRIPISTOL (cal. .22)

Afstand 50 m.

Åben klasse: 60 gældende skud i 6 serier à 10 skud.
Skydetid: 2 timer inklusiv prøveskud.
Prøveskud: Frit før gældende.

Oldboys klasse:
30 gældende skud i 3 serier à 10 skud.
Skydetid: 1 time inklusiv prøveskud.
Prøveskud: Frit før gældende.

Veteran klasse: Som Oldboys.

Luftpistol (cal. 4,5 mm)

Afstand 10 m.

Åben klasse: 60 gældende skud i 6 serier à 10 skud.
Skydetid: 75 minutter mod elektroniske skiver, 90 minutter mod papskiver.
Prøveskud: 15 minutters ubegrænset antal prøveskud før samlet start på gældende skud.

Dame klasse: 60 gældende skud i 6 serier à 10 skud.
Skydetid: 75 minutter mod elektroniske skiver, 90 minutter mod papskiver.
Prøveskud: 15 minutters ubegrænset antal prøveskud før samlet start på gældende skud.

Oldboys klasse: 30 gældende skud i 3 serier à 10 skud.
Skydetid: 40 minutter mod elektroniske skiver, 45 minutter mod papskiver.
Prøveskud: 15 minutters ubegrænset antal prøveskud før samlet start på gældende skud.

Veteran klasse: Som Oldboys.

Scroll to Top