politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Tuneringsreglement - Pistolskydning

Der konkurreres såvel individuelt som holdvis. Hver forening/station kan deltage med 3 forud navngivne skytter, som udgør holdet. Derudover kan der tilmeldes individuelle skytter.

GROVPISTOL (cal. 7,62 – 9,65 mm)

Afstand 25 m.

Åben klasse:
Præcisionsskydning: 6 serier á 5 skud mod international 10-delt præcisionsskive.
Skydetid: Indtil 6 minutter for hver serie.
Prøveskud: Før gældende skydning indtil 5 prøveskud på indtil 6 minutter med samlet markering.
Duelskydning: 6 serier à 5 skud mod international duelskive.
Prøveskud: Før gældende skydning skydes en prøveserie.

Oldboys klasse:
Præcisionsskydning: 3 serier à 5 skud mod international 10-delt præcisionsskive.
Skydetid: Indtil 6 minutter for hver serie.
Prøveskud: Før gældende skydning indtil 5 prøveskud på indtil 8 minutter med samlet markering.
Duelskydning: 3 serier à 5 skud mod international 10-delt duelskive.
Prøveskud: Før gældende skydning skydes en prøveserie.

STANDARDPISTOL (cal. 0.22)
 

Afstand 15 m.

Åben klasse:
Gældende skud: 30 præcision til skive nr. 32 med indadtælling, og der skydes i 6 serier à 5 skud.
Prøveskud: Ubegrænset antal prøveskud på samme skive forud for gældende skydning.
Skydetid: 45 minutter inclusiv prøveskud.
Der skydes 5 skud i hver skive, og skytterne skal selv kontrollere, at de har modtaget det antal skiver -7-, der skal anvendes til skydningens gennemførelse.

Dameklasse:
Samme program som åben klasse.

OB-klasse:
Samme program som åben klasse.

STANDARDPISTOL (cal. 0.22)

Afstand 25 m

Åben klasse:
Præcisionsskydning: 60 gældende skud mod international 10-delt præcisionsskive.
Prøveskud: Før gældende skydning indtil 5 prøveskud inden for 150 sekunder.
Gældende skud:
4 serier à 5 skud, max tid 150 sekunder
4 serier à 5 skud, max tid 20 sekunder
4 serier à 5 skud, max tid 10 sekunder

Dameklasse:
Samme program som åben klasse.

Oldboys klasse:
Præcisionsskydning: 30 gældende skud mod international 10-delt præcisionsskive.
Prøveskud: Før gældende skydning indtil 5 prøveskud indenfor 150 sekunder.
Gældende skud:
2 serier à 5 skud, max tid 150 sekunder
2 serier à 5 skud, max tid 20 sekunder
2 serier à 5 skud, max tid 10 sekunder

SPORTSPISTOL DAMER (cal. 22)

Afstand 25 m.
Præcisionsskydning: 6 serier à 5 skud mod international 10-delt præcisionsskive.
Skydetid: indtil 6 minutter for hver serie.
Prøveskud: Før gældende skydning indtil 5 prøveskud på indtil 6 minutter med samlet markering.
Duelskydning: 6 serier à 5 skud mod international duelskive.
Prøveskud: Før gældende skydning skydes en prøveserie.
Finale: 8 bedste skytter til finale – 10 skud præcision.

SILHOUETPISTOL

Pistol/revolver cal. .22.
Afstand 25 m.

Åben klasse: 60 gældende skud i 2 halvmatcher à 6 serier à 5 skud mod 10-delt duelskive. Hver halvmatch bestående af 2 serier à 8 sekunder, 2 serier à 6 sekunder og 2 serier à 4 sekunder.
Prøveskud: En serie før hver halvmatch, valgfrit på 8, 6 eller 4 sekunder.
Finaleskydning: De fire bedste skytter fra konkurrencen går til finalen uden semifinale.

Oldboys klasse:
Samme som åben klasse.

FRIPISTOL

Pistol/revolver cal. .22.
Afstand 50 m.

Åben klasse: 60 gældende skud i 6 serier à 10 skud.
Skydetid: 2 timer inclusiv prøveskud.
Prøveskud: Frit før gældende.
Finale: 8 bedste – 10 skud – 75 sek.

Oldboys klasse:
30 gældende skud i 3 serier à 10 skud.
Skydetid: 1 time inclusiv prøveskud.
Prøveskud: Frit før gældende.

I øvrigt henvises til det internationale skydereglement.

Scroll to Top