politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Vedtægter for Danske Politirekorder

§ 1.

Dansk Politiidrætsforbund fastsætter i hvilke øvelser, der skal indstiftes dansk politirekord.
Dansk politirekord indstiftes i øvelser/discipliner i hvilke Danmarks Idræts Forbund/specialforbundene anerkender rekorder. Dog kun i idrætsgrene, hvor der afholdes danske-, nordiske eller europæiske politimesterskaber.

Derudover anerkendes danske politirekorder i 200 m riffelskydning.

§ 2.

For anerkendelse af dansk politirekord er det en forudsætning, at vedkommende idrætsmand er deltagerberettiget til de danske politimesterskaber, samt at det foreliggende resultat er lig med eller bedre end den stående rekord.

§ 3.

Anerkendelse af dansk politirekord forudsætter videre godkendelse som sådan af DPIF’s rekordudvalg.

§ 4.

Kriterierne for rekordudvalgets bedømmelse af foreliggende resultater er følgende:

Europæisk politirekord, dansk rekord samt distrikts- eller unionsrekord, som er godkendt af vedkommende specialforbund under Danmarks Idræts Forbund, godkendes uden videre prøvelse; for distrikts-eller unionsrekords vedkommende dog under forudsætning af resultatets tilstrækkelighed.

Uden prøvelse kan endvidere efter de foreliggende omstændigheder godkendes resultater opnået ved større arrangementer internationale såvel som nationale.

Godkendelse af resultater herudover forudsætter, at de er oppnået under en kontrol, der efter rekordudvalgets skøn kan sidestilles med de for godkendelse uden prøvelse gældende vilkår.

§ 5.

Rekordudvalgets forkastelse af et til godkendelse fremlagt resultat er inappellabelt.

§ 6.

Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Scroll to Top