politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Propositioner for DPIF´s Lederpokal

§ 1.

DPIF’s lederpokal kan tildeles en leder i DPIF med baggrund i en af følgende begrundelser.
a. For en uegennyttig indsats på sportens område gennem en årrække, eller
b. for initiativer til gavn for sportens udbredelse, beståen eller fremme.

§ 2.

Lederpokalen, der er evigt vandrende, uddeles hvert andet år på forbundets ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 3.

Indstillinger til lederpokalen foretages på foranledning af forbundets foreninger, som indsender en motiveret kandidatur senest den 31. oktober i lige år, hvorefter forbundets hovedbestyrelse udpeger den person, der skal tildeles lederpokalen.

§ 4.

Lederpokalen ihændehaves 2 år, hvorefter pokalen går videre til den næste prismodtager. Ved overrækkelsen udleveres samtidig en erindringspris til evig eje.

§ 5.

I begge priser bekoster DPIF indgraveringer med modtagerens navn, forening og årstal for tildelingen.

Opdateret d. 29.3.2011

Scroll to Top