politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Forbundet

Dansk Politiidrætsforbund (DPIF) blev stiftet i Århus den 1. august 1946.

Forud var gået en del forhandlinger mellem bestyrelserne i lokalforeningerne i Århus og København samt med Rigspolitichefembedet. Resultatet blev, at der blev afholdt stiftende generalforsamling i Århus den 1. august 1946, hvor stort set alle de daværende ca. 20 lokalforeninger var repræsenteret.

Dansk Politiidrætsforbunds første forretningsudvalg bestod af overbetjent Rasmus Munk-Pedersen, næstformand kriminaloverbetjent Hans Christensen samt civiloverbetjent Poul Olsen som kasserer.

Samtidig med indstiftelsen af Dansk Politiidrætsforbund, afholdtes de første Danske Politimesterskaber samme sted i atletik og politifemkamp.

Scroll to Top