politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Skydning

Der afholdes danske politimesterskaber i skydning på følgende våben:

15 m og 50 miniatureriffel, 200 m riffel, grovpistol, silhouetpistol, fripistol, 15 m og 25 m standardpistol, sportspistol (damer) samt luftvåben.

Konkurrencerne omfatter en åben klasse, en dameklasse og en oldboys klasse for skytter, der i konkurrenceåret fylder 50 år eller derudover.
Kun skytter i åben klasse og i dameklassen kan blive dansk politimester. Skytten kan kun deltage i en klasse.

15 m skydningerne afvikles normalt i februar/marts måned medens de øvrige våbenarter afvikles ved skyttelandsstævnet i juni måned.

Dansk Politiidrætsforbunds skydeudvalg:

Søren Smith Rasmussen, Formand               
Københavns politi
Tlf. 4191 0417
Send mail til Søren                                            

Morten Juul Andersen           
Københavns politi
Tlf. 5128 6399
Send mail til Morten                                                                                      

Keld Meyer Bojesen               
Østjyllands politi
Tlf. 5181 4618
Send mail til Keld        

Scroll to Top