politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Tuneringsreglement - Riffelskydning

RIFFELSKYDNING (15 m)

Skydetid åben klasse: Maksimum 1 time og 30 min. incl. prøveskud.
Skydetid OB-klasse: 45 min. inclusiv prøveskud.
Våben: Match eller standard riffel.
Prøveskud: Ubegrænset antal forinden den gældende skydning begynder.

 

Skive DDSG & I M. 1984
Gældende skudantal: Åben klasse: 40 på hinanden følgende skud. Oldboys klasse: 20 på hinanden følgende skud. Konkurrenceform: Der konkurreres såvel individuelt som holdvis. Hver forening/station kan deltage med 3 forud navngivne skytter, som udgør holdet. Derudover kan der tilmeldes individuelle skytter.

RIFFELSKYDNING (50 m)

Åben klasse
Skydetid
Helmatch:
40 skud liggende 1 time
40 skud stående 1 1/2 time
40 skud knælende 1 1/4 time
Englandsmatch:
60 skud liggende 1 1/2 time
Pause på 15 min. efter hvert stillingsskift.

OB-klasse
Skydetid: Liggende – 40 skud – 1 time.
Skiven: International 50 m skive.
Våben: Match eller standard riffel.
Prøveskud: Ubegrænset antal før den gældende skydning i begge klasser.
Gældende skudantal: I liggende stilling skydes der 60 på hinanden følgende skud (englandsmatch). Dog således, at de første 40 skud gælder som resultat til 1/1 matchen og de 60 skud til holdkonkurrencen.
Der skydes 2 skud i skiven i alle stillinger.
Konkurrenceform: Der konkurreres såvel individuelt som holdvis i helmatch og englandsmatch. Hver forening/station kan deltage med 3 forud navngivne skytter, som udgør holdet. Derudover kan der tilmeldes individuelle skytter. Finaleskydning: Efter indledende skydning fortsætter de 8 bedst placerede skytter til finaleskydning medtagende resultatet fra indledende skydning. Resultaterne lægges sammen og danner resultatet for det danske politimesterskab. Skydningen består af fri prøveskud inden for 5 min. forud for gældende skydning og 10 gældende skud stående med markering mellem hvert skud for alle finalister.
Skydetid pr. skud 75 sek. Der må lades, men ikke indtages skydestilling før kommandoen: SKYD.

RIFFELSKYDNING (200 m)

Skive: Riffel 200 m skive (nr. 1).
Våben: Regulær armégevær eller anden model, som er almindelig brugt af landets skytteorganisationer.

 

Åben klasse
Indledende skydning:
Prøveskud: Ubegrænset antal før gældende skydning.
Gældende skudantal: 10 skud liggende, 10 skud stående, 10 skud knælende.
Skydetid: 55 minutter inclusiv prøveskud.

Finaleskydning:
Efter indledende skydning fortsætter de 8 bedst placerede skytter fra indledende skydning til finaleskydning medtagende resultater fra indledende skydning. Resultaterne lægges sammen og danner resultater for dansk politimesterskab.
Skydningen består af fri prøveskud inden for 5 minutter forud for gældende skydning og 10 gældende skud stående med markering mellem hvert skud for alle finalister. Skydetid pr. skud 75 sekunder. Der må lades, men ikke indtages skydestilling før kommandoen: Skyd.

OB-klasse:
Prøveskud: Ubegrænset antal før gældende skydning.
Gældende skudantal: 15 skud liggende.
Skydetid: 25 minutter inclusiv prøveskud.
Markering: På skydebaner med manuel markering skal anvendes indstiksskiver for skivekontrol. På skydebaner med elektronmarkering følges de internationale regler, når anlægget viser forbiskud.
Konkurrenceform: Der konkurreres såvel individuelt som holdmæssigt i de 3 stillinger sammenlagt. Hver forening/station kan deltage med 3 forud navngivne skytter, som udgør holdet. Derudover kan der tilmeldes individuelle skytter.

I øvrigt henvises til det internationale skydereglement.

Scroll to Top