politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Propositioner for Politidirektørens Jubilæumspokal

Pokalen er skænket af politidirektør Hanne Bech Hansen på DPIF’s 50 års jubilæumsdag den 1. august 1996.

§ 1

Pokalen bærer navnet “Årets største idrætspræstation”.

§ 2

Pokalen udsættes som vandrepræmie til den idrætsmand/kvinde, der efter hovedbestyrelsens skøn har udført årets bedste idrætspræstation.

§ 3

Pokalen tildeles for 1 år ad gangen og er evigt vandrende.

§ 4

Indstillingerne til pokalen fremsendes skriftligt til DPIF inden 31. oktober. På årets sidste HB-møde fremlægges indstillingerne til afgørelse.

§ 5

Vinderen findes ved afstemning inden for den samlede bestyrelse.
Hvis en kandidat ikke opnår simpelt flertal ved første afstemning, foretages der en ny afstemning mellem de kandidater, der har opnået lige mange og flest stemmer. Ved stemmelighed ved denne nye afstemning, er formandens stemme afgørende.

§ 6

Ved bedømmelse af kandidater til pokalen kan medregnes alle idrætspræstationer opnået ved nationale eller internationale konkurrencer og mesterskaber.

§ 7

Pokalen overrækkes vinderen på landsstævnet for den pågældende idrætsgren eller anden aktuel begivenhed.

§ 8

Ved pokalens overrækkelse tildeles der samtidig vinderen en erindringspræmie med inskription udsat af DPIF.

§ 9

Alle tvivlsspørgsmål vedrørende propositionernes fortolkning afgøres af hovedbestyrelsen, hvis kendelse er inappellabel.

§ 10

Ændringer i propositionerne foretages af hovedbestyrelsen.

§ 11

Pokalen er første gang udsat for udførte idrætspræstationer i året 1996.

Opdateret d. 29.3.2011

Scroll to Top