politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Ny i Politiet?

..og vil gerne dyrke idræt?

Så er der en lang og god tradition for at dyrke idræt og motion i politiet.

Dansk Politiidrætsforbunds formålsparagraf nævner som mål, at stimulere og fremme frivillig udøvelse af idræt, motion og samvær inden for Dansk Politi.
Vi finder det tillige af overordentlig stor vigtighed at sikre, at ansatte i Dansk Politi sikres mulighed for at holde sig i fysisk god form til at sikre at han/hun er i stand til at matche de fysiske udfordringer politigerningen ofte stiller den ansatte over for.

Dansk Politiidrætsforbund blev stiftet i 1946, som det fremgår andetsteds på hjemmesiden, og som en naturlig konsekvens af, at der i en årrække havde været en spirende idrætsaktivitet i Dansk Politi, hvor der allerede på dette tidspunkt var en række særdeles aktive foreninger, der dystede i ædel kappestrid i idrætsgrene, der var populære på daværende tidspunkt.

Det har naturligvis ændret sig meget igennem de seneste mange år, og i dag vi du kunne dyrke næsten enhver idrætsgren i Dansk Politi.

Som det tillige fremgår af hjemmesiden, så afholder Dansk Politiidrætsforbund Dansk Politimesterskaber i mange forskellige idrætsgrene og dertil kommer et stort antal andre Politiidrætsarrangementer gennem året.

Der er i øjeblikket 40 politiidrætsforeninger fordelt over det ganske land, og disse har på forskellig vis skabt rigtig gode muligheder for at motionere, såvel som i eget motionslokale indrettet på de enkelte tjenestesteder, som ved deltagelse i turneringer såvel under Dansk Firma Idræts Forbund, DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeningen) og Danmarks Idrætsforbund.

Dansk Politiidrætsforbund er i dansk idrætslig kontekst knyttet til og medlem af Dansk Firmaidræt, der er et af de 3 store idrætsforbund i Danmark, og som organiserer den arbejdspladsrelaterede idræt.
 
Dansk Politiidrætsforbund er medlem af Nordisk Politiidrætsforbund, hvor der på skift mellem landene afholdes Nordiske Politiidrætsmesterskaber hvert 4. år i forskellige sportsgrene.

Dansk Politiidrætsforbund er tillige medlem af Det Europæiske Politiidrætsforbund (USPE), hvis sekretariat er beliggende i Meiningen i centrum af Tyskland. USPE arrangerer ligeledes politiidrætsmesterskaber i en 4-årig cyklus.

De Nordiske og De Europæiske Politiidrætsmesterskaber er søgt placeret således, at der vil være aktivitet stort set hvert 2. år i samme idræt, og hvortil der skal udtages landshold.
Denne landsholdsudtagelse varetages af Idrætsudvalgene, der indstiller til forretningsudvalget i Dansk Politiidrætsforbund. Der er etableret idrætsudvalg til de idrætsgrene, hvori der afholdes Danske Politimesterskaber.
Dertil deltager Dansk Politiidrætsforbund med aktive ved enkelte andre Europæiske Politimesterskaber, hvori der ikke er Danske Politimesterskaber på grund af for få deltagere. 

Hvis du har fået smag for mere information, så kontakt dit tjenestesteds hovedbestyrelsesmedlem eller formanden for politiidrætsforeningen.
Har du spørgsmål ellers, så er du meget velkommen til at ringe eller sende en mail til Dansk Politiidrætsforbunds kontor – telefonnummer og mail fremgår i kolonnen til venstre.

Velkommen i Dansk Politi og velkommen med Politiidrætten.

Scroll to Top