politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Tuneringsreglement

BORDTENNIS
§ 1.

Turneringen udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning.

§ 2.

Turneringen omfatter Eliterække, Mesterrække, A række. Der konkurreres i single og double samt 2-mands hold

§ 3.

Den arrangerende forening ansætter en turneringsledelse, og der konkurreres efter Dansk Bord-Tennis Unions gældende regler.Forbundets bordtennisudvalg fungerer som jury.

§ 4.

Lodtrækningen foretages af forbundets bordtennisudvalg, der har ret til at holde de stærkeste hold og spillere ude fra hinanden i de indledende runder.

§ 5.

Eliterækken kan bestå af op til 16 spillere – udtaget og udvalgt blandt de tilmeldte af bordtennisudvalget med baggrund i en ajourført ratingliste.
Der spilles i puljer efter antal deltagere i rækken.
De 2 dårligst placerede rykker ned i Mesterrækken. Er der mre en 2 puljer spilles der nedrykningsspil.

Mesterrækken kan bestå af op til 32 spillere udtaget og udvalgt som i Eliterækken. Der spilles i puljer efter antal deltagere i rækken. Antallet af spillere skal afpasses efter A-rækken, der skal bestå af minimum 8 spillere.
I Mesterrækken spilles i puljer og nr. 1 og 2 fra hver pulje går videre.
De 2 bedst placerede (finalisterne) rykker op i Eliterækken. De dårligst placerede i hver pulje rykker ned i A-rækken.

A-rækken bestående af øvrige spillere.
De 4 bedst placerede (semifinalisterne) rykke op i Mesterrækken.

Op- og nedrykkede spillere fra DPM kan ikke rykkes ned/op, selv om de efter tilmeldingen til næste års DPM burde efter ratinglisten. Dog kan udvalget dispensere herfra og rykke spillere ned/op, hvis sportslige hensyn tilsiger dette.

§ 6.

Turneringsformen tilrettelægges af turneringsledelsen i samarbejde med DPIF’s bordtennisudvalg under hensyntagen til antal af anmeldelser.
Singleturneringens indledende kampe afvikles efter puljesystem med fortrinsvis 4-6 deltagere i hver pulje.
Nr. 1 og 2 fra hver pulje går videre. De efterfølgende kampe afvikles efter cup-system.
Doubleturneringens indledende kampe afvikles efter puljesystem med fortrinsvis 3-4 par i hver pulje.
Nr. 1 fra hver pulje går videre. De efterfølgende kampe afvikles efter cup-system.
Såfremt der kun er 3 puljer, spilles finalen også efter puljesystem.
Placeringen i puljerne afgøres efter følgende:
1. Flest vundne kampe.
2. Sætdifference.
3. Bolddifference.
4. Indbyrdes kamp (e).
5. Omkamp (e)
Eliterækkens finale i single spilles bedst af 7 sæt. Alle øvrige kampe spilles bedst af 5 sæt.

§ 7.

Holdturneringen:
Hver forening under forbundet har ret til at anmelde hold til turneringen. Foreninger, der omfatter hold fra flere politikredse må sammensætte disse.
Det er tilladt at sammensætte hold mellem forskellige politikredse.

§ 8.

Holdturneringen omfatter en Elite-, Mester- og A-række med (X) hold i hver række.
Turneringen afvikles efter cup-systemet.
Mellem taberne i 1. runde i Elite- og Mesterrækken afvikles en nedrykningsturnering om 2 nedrykningspladser til henholdsvis Mesterrækken og Kvalifikationsturneringen til A-rækken.

§ 9.

Holdturneringen afvikles efter et tilnærmet “Swaythling” systemet:
1. a…………………    x……………………
2. b…………………    y……………………
3. double
4. b…………………    x……………………
5. a………………….   y……………………

Turneringsledelsen trækker lod mellem de to holdledere om opstilling som henholdsvis A-B eller X-Y.
Derefter udfylder holdlederen fordækt deres spillere som A-B eller X-Y.
Holdkampene sættes herefter i gang, og kampene skal spilles i rækkefølge.
Der spilles double, og kampen standses, når et hold har vundet sejre.
Der må benyttes reserve på holdene, men reserven må ikke have deltaget eller senere deltage på noget andet hold i turneringen.
I holdturneringen skal der spilles i ens spilledragt.

§ 10.

Ændring af propositionerne foretages af forbundes hovedbestyrelse.

Godkendt på HB-møde den 1.-2. maj 2016.

Scroll to Top