politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Bowling er en af vore nyere idrætsgrene, der har fået et stort tag i medlemmerne. Efter 2 prøvemesterskaber, blev bowlingsporten en fast del af de Danske Politimesterskaber fra 2002 og der blev oprettet bowlingudvalg, der har nedenstående sammensætning.

I nordisk sammenhæng, er der ikke tilstrækkelig tilslutning til afholdelse af egentlige Nordiske Politimesterskaber, hvilket kræver mindst 3 nordiske landes deltagelse.
Der er indledt et landskampsamarbejde med Sverige, hvor landede skiftes til at være værter hvert 2. år. I 2010 var Danmark vært ved Syd- og Sønderjyllands Politi og med Haderslev PI som praktisk arrangør.
Reglement for Politilandskamp i bowling – Sverige – Danmark herunder.

Ejheller på europæisk niveau, er der tilstrækkeligt med deltagende lande til at etablere bowlingsporten som et egentligt europæisk politimesterskab.

Dansk Politiidrætsforbund bowlingudvalg:

Bowling – hvilende: I øjeblikket er der ikke valgt nogen til bowlingudvalget idet sporten pt. er hvilende.   

Scroll to Top