politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Konkurrenceregler 

§ 1. Udskrivning
Konkurrencen udskrives og foranstaltes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning samt i henhold til startretten.

§ 2. Afvikling og disciplin
Mesterskabsstævnet afvikles over 2 dage.
Konkurrencen omfatter sprint på førstedagen og langdistance på andendagen.

§ 3. Stævneleder
Den arrangerende forening udnævner en stævneleder, der har ansvaret for konkurrencens tilrettelæggelse og afvikling.

§ 4. Stævne- og banekontrol
Den arrangerende forening udnævner en stævne- og banekontrollant, der skal godkendes af forbundets orienteringsudvalg.
Stævnekontrollanten skal sikre sig, at stævnet tilrettelægges og afvikles efter reglementets regler og ånd.
Banekontrollanten skal uafhængig af banelæggeren foretage kontrol af og godkende banerne med hensyn til sværhedsgrad og længde, start og måls placering, posters placering, postbeskrivelse og kortprint m.v.
Stævne- og banekontrol kan være samme person.

§ 5. Overdommer
Den arrangerende forening udnævner en overdommer, der ikke må deltage aktivt i en af mesterskabsklasserne, og ikke må være medlem af den arrangerende forening.
Overdommeren skal påse, at reglementets bestemmelser overholdes, og skal træffe afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og eventuelle modtagne protester.

§ 6. Protest
Protester vedrørende konkurrencens afvikling, beregning eller andet konkurrencen vedrørende skal afgives skriftligt til overdommeren snarest og senest 30. min. efter bekendtgørelse af resultatet.

§ 7. Klasseinddeling
Konkurrencen omfatter følgende klasser:

D21 (mesterskabsklasse), D21B, D21C, D35, H21(mesterskabsklasse), H21K, H21B, H21C,  H35, H45, H55 og H65.
Der konkurreres individuel i alle klasser samt på hold for 3 personer i B-klasserne.
Individuelt gælder alene konkurrencen i klasse D21 og H21  politimesterskabet.
Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en af de to B- og/eller C-kasser, skal disse lægges sammen.
Såfremt der er mindre end 3 deltagere i D35, skal denne klasse lægges sammen med H65.

Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en klasse med svær banelægning, skal der foretages sammenlægning til nærmeste højere rangerende klasse.
Finder sammenlægning sted, kåres ingen vinder i den sløjfede klasse.

§ 8. Klassekriterier
Klasse D21 og D21B og D21C: Åben for alle damer.

Klasse D35: Åben for damer, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år.
Klasse H21, H21K og H21B og H21C: Åben for alle.
Klasse H35: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år.
Klasse H45: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 45 år.
Klasse H55: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 55 år.
Klasse H65: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 65  år.

§ 9. Seedning.
For klasserne D21 og H21 skal der foretages seedning.
For øvrige klasser kan der foretages seedning.
Seedning sker i samarbejde med orienteringsudvalget.

§ 10. Vindertider og sværhedsgrader.
Følgende vindertider skal tilstræbes:

 

Sprint

Lang

D21

20 min.

for alle

klasser.

70 min.

D21B

70 min.

D21C

45 min.

D35

40 min

H21

80 min

H21K

65 min

H21B

70 min.

H21C

45 min.

H35

70 min.

H45

60 min

H55

50 min.

H65

40 min.

Vindertiden beregnes som den forventelige gennemsnitstid af klassens 3 hurtigste deltageres tider.

C-baner er let orientering, B-baner er mellemsvær orientering, medens resten er svær orientering. På D35- og H65-banen skal svært fremkommeligt terræn og vanskelige passager undgås.

§ 11. Maxtid og startinterval.
Maxtid for alle baner er 60 min. for sprint og 150 min. for langdistance.
Startinterval skal være mindst 1 min. for sprint og mindst 2 min. for langdistance.

§ 12. Kortet.
For sprint skal kortets målestok v.re 1:4000.
For langdistance skal kortets målestok v.re 1:10000 eller 1:7000. For klalsser for ældre deltagere og med korte baner bør målestokken være 1:7500.
Printede kort er tilladt.

§ 13. Placering.
Deltageren med bedste løbstid er vinder osv. Opnår 2 eller flere samme løbstid, opnås samme placering og den næstfølgende placering udgår.
I holdkonkurrencen er holddeltagernes samlede løbstider afgørende for placeringen. Opnår 2 eller flere hold sammenlagt samme løbstider, afgøres den indbyrdes placering efter bedste holddeltagers individuelle løbstid.

§ 14. Andre bestemmelser.
Hvor andet ikke er bestemt i disse konkurrenceregler, gælder Dansk Orienterings Forbunds til enhver tid gældende reglement.

§ 15. Ændringer.
Ændringer af reglementet foretages af forbundets hovedbestyrelse.

Godkendt den 1. og 2. maj 2016.

Scroll to Top