politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

4-dobbelt politiidrætsmesterskabsstævne udsættes

11.03.2020

Dansk Politiidrætsforbund UDSÆTTER med beklagelse det stort anlagte 4-dobbelte politiidrætsmesterskabsstævne der skulle være afviklet den 31. marts og 1. april i år i anledning af Politiidrætsforeningen Københavns 100 års jubilæum.

”Politiet skal om nogen udvise samfundssind og ansvarlighed, og alvoren omkring smitten med covid-19 gør i den grad, at borgerne skal kunne regne med deres politi”, oplyser formanden for Dansk Politiidrætsforbund Knud Stadsgaard.

Den hastighed og den smitterisiko, der er forbundet med covid-19, gør, at vi alle skal udvise ansvarlighed, og vi vil gøre alt for at medvirke til, at smitten ikke overføres gennem arrangementer, der ikke er absolut nødvendige – og det er et politiidrætsmesterskabsstævne ikke. Tværtimod ville det være utilgiveligt, hvis de omkring 600 deltagere skulle give anledning til en efterfølgende landsdækkende smitte og dermed sygdom, karantæne og uarbejdsdygtighed på tværs af politi og anklagemyndighed.

Vi har alle i politi og anklagemyndighed en helt særlig samfundsvigtig rolle, hvorfor vi skal gøre alt for at sikre, at flest mulige vil være til rådighed for borgerne og samfundets opretholdelse i en tid som denne.

Der er endnu ikke fastlagt et nyt tidspunkt for afholdelse af mesterskabsstævnet.

DPIF – for den fysiske og mentale parathed.

Knud Stadsgaard, formand.

Scroll to Top