politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Glædelig jul og godt nytår.

24.12.2020

Kære alle

Året 2020 er ved at nå sin afslutning, og mon ikke de fleste af os ser frem til et par gode juledage med den nærmeste familie.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer for jeres arbejde i regi af DPIF i 2020. Et år, der slet, slet ikke har været, som det plejer, faktisk har det været et meget specielt år.
COVID-19 har været og er forsat en stor del af hverdagen i hele samfundet, hvor vi siden marts har fulgt nye retningslinjer og forholdt os til de mange afledte konsekvenser såsom nedlukninger, håndsprit over alt, begrænset bevægelsesfrihed og brug af hjemmearbejdspladser. Muligheden for at dyrke idræt i fællesskaber har været meget begrænset, og gennemførelse af vores stævner og mesterskaber, har stort set været en umulighed.
Det har medført, at vi kun har gennemført et dansk politimesterskab (i golf) og nogle få andre landsdækkende stævner, men mange var hurtige til at tænke ud af boksen, og vi fik trods Coronaen med meget kort varsel arrangeret et CoronaRun2020 med over 400 deltagere fra såvel Færøerne, Grønland og Danmark. Rundt i hele landet blev der sammen med de lokale ledelser arrangeret mindre lokale stævner, hvor mantraen var ”motion sammen, men med afstand”, ligesom det var meget glædeligt at se opbakningen til de mange motionstiltag i regi af Arbejdspladsernes Motionsdag 2020. Et koncept, vi sikkert vil arbejde videre med i fremtiden.

Til alle idrætsforeninger, udvalg, tjenestesteder og interne samarbejdspartnere skal lyde en stor tak for jeres omstillingsparathed og vilje til løbende, at forholde jer til de mange ændringer og alligevel ansvarligt gennemføre det, som var muligt.

Ser jeg lidt fremad, så er planlægningen af alle vores aktiviteter i 2021 begyndt, herunder også en markering af vores 75 års jubilæum den 1. august 2021, men vi starter stille og roligt op, og jeg er fuld af fortrøstning for, at det nok skal blive bedre end i 2020. Vi har fået en række erfaringer og formår vi at omsætte det, tror jeg på at vi, hvis udviklingen i Corona’en vil, får et mere normalt politiidrætsår med masser af motion, kammeratlig samvær, stævner, mesterskaber, landshold – kort sagt alt det, vi normalt forbinder med politiidrætten.
Og skulle du sidde inde med en god ide til nye tiltag, så lad os gerne vide, så vi også i 2021 får et afvekslende politiidrætsår.

Med dette vil jeg ønske dig og din familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår – vi ses på banerne i 2021.

Knud Stadsgaard
Formand

Scroll to Top