politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Jule- og nytårshilsen fra DPIF

27.12.2014

Kære alle.
På vegne af formand Mogens Lauridsen vil jeg ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og godt nytår med stor tak for en kæmpeindsats i 2013.
2013 har jo været lidt af et turbulent år, hvor vi for alvor blev ramt af den offentlige sparekniv. Det medførte forventeligt nogle dønninger, men generelt dog ikke så høje bølger, som man kunne have frygtet. Nogle idrætsgrene blev ramt af vigende deltagerantal, mens andre har holdt samme niveau, som foregående år eller endog steg lidt i deltagerantallet. Det er meget positivt.
Derudover er det meget glædeligt, at vi har set et nyt initiativ, idet Viborg har afviklet det første crossfit-stævne med stort deltagerantal og næste år er der som opfølgning allerede planlagt 2 crossfit-stævner. Desuden skal vi byde velkommen til endnu en helt ny idrætsgren på den politisportslige palet, nemlig triatlon, der skal afvikles i Aarhus.
På det internationale niveau har vi på især nordisk men også på europæisk regi oplevet nogle meget flotte sportslige præstationer, og kun meget få har meldt fra på grund af de nye regler. Det skyldes ikke mindst de sportslige udvalgs store indsats.
Vi glæder os til et godt, nyt sportsår – vi ses på banerne.
De bedste jule- og nytårshilsner fra os i forretningsudvalget
Mogens Lauridsen – Gunnar Andersen og Ole K. Jacobsen

Scroll to Top