politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Julehilsen fra formanden

26.12.2021

Kære alle

Året 2021 er ved at nå sin afslutning, og mon ikke de fleste af os ser frem til nogle gode juledage med den nærmeste familie.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer for jeres arbejde i regi af DPIF i 2021. Et år hvor der selvom Coronaen fortsætter sit tag i os alle, er meget mere at glæde sig over end sidste år ved denne tid.
Muligheden for at dyrke idræt i fællesskaber steg ganske betydeligt efterhånden som foråret og sommeren holdt sit indtog, og nu hvor året rinder ud, kan vi se, at vi via FL Reklame har fået leveret programmer til ikke mindre end 73 danske politimesterskaber, andre stævner, lokale forenings- og kredsmesterskabsstævner og herunder 20 AM-dags- (AM-uge) programmer.
Selvom vi har kunnet ønske os flere deltagere generelt, så vidner det store antal arrangementer altså også om, at I alle har brændt for at få gang i motionen, politiidrætten, kammeratskabet og det fælles samvær igen.
Tovholdere på det store aktivitetsniveau er ildsjælene ude i lokaleforeningerne, men det er vores indtryk, at det hele er bundet rigtig godt sammen af vores sportslige udvalg og hovedbestyrelsens medlemmer, der alle har ydet en kæmpeindsats – stor tak til alle jer.

DPIF havde jubilæum. 75 år ung blev vi og det blev også markeret i tidens ånd, nemlig med et virtuelt motionsløb. Tak til alle som deltog.

Det var også i år, at vi efter flere udsættelser pga. af Corona, endelig fik hilst på Thorkild Fogde ved et fysisk møde. Vi mødte en imødekommende rigspolitichef, og vi fik vendt mange emner med ham. Se i øvrigt Politiidræt nr. 6, hvor der er en nærmere omtale af mødet.

Velkommen skal lyde til Grønlands PI, der med Morten Mandrup i spidsen, blev helt optaget som medlem i DPIF ved vores repræsentantskabsmøde i oktober, og allerede til de danske politimesterskaber i badminton i Aarhus i november, så vi de første deltagere fra Grønland.

Ikke mindst skal PI Aarhus med Lars Bisgaard og Jesper Ginnerup i spidsen (godt suppleret af Jens og Ole fra forretningsudvalget) have en stor ros for med kort varsel at smide næsten alt de havde i hænderne og i stedet koncentrere sig om at arrangere de europæiske politimesterskaber i cross. Intet mindre end 185 aktive, ledere og delegater fra 19 lande oplevede et arrangement i højeste klasse.

Årets Sportsnavn 2021 gav stort set sig selv. Lisa Kjær Gjessing, Horsens PI, modtog den 20. december Politidirektørens Jubilæumspokal og gavekort fra Politidirektørforeningen som en anerkendelse af hendes flotte paralympiske guldmedalje ved OL i Tokyo. Læs mere i Politiidræt nr. 7, hvor Robert Hansen, vores redaktør, har et længere interview med Lisa.

Til alle idrætsforeninger, udvalg, tjenestesteder og interne samarbejdspartnere skal lyde en stor tak for jeres omstillingsparathed og vilje til altid at ville påtage jer en rolle som arrangør af et stævne – til stor glæde for os alle.

Ser jeg lidt fremad, så er planlægningen af alle vores aktiviteter i 2022 allerede godt i gang. Vi har indtil flere foreninger, der har påtaget sig at arrangere padel stævner i 2022, og lur mig, om ikke denne disciplin vinder mere og mere frem – også i politiidrætsmæssig regi efter Esbjerg PI var første forening til at arrangere et stævne i starten af november måned. Vi hører i hvert fald om mange foreninger, hvor medlemmerne lokalt dyrker padel.
Vi er også godt i gang med planlægningen af de europæiske politimesterskaber i landevejscykling, som vi har besluttet skal afvikles i Brædstrup/Horsens i september.

Vi håber, at Coronaen vil tillade os at afholde alt det, der er planlagt rundt omkring, og så håber vi på et endnu mere normalt politiidrætsår med masser af motion, kammeratlig samvær, stævner, mesterskaber, landshold – kort sagt alt det, vi normalt forbinder med politiidrætten.

Med dette vil jeg ønske dig og din familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår – vi ses på banerne i 2022.

For politiidrætten
Knud Stadsgaard
Formand

Scroll to Top