politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Møde i teknisk komite i Norden

07.12.2021

I slutningen af november mødtes de 6 landes repræsentanter til teknisk møde i København.
På mødet blev kalenderen for Nordiske Politimesterskaber gennemgået og justeret til i forhold til de europæiske mesterskaber for perioden 2022-2025.
Kalenderen vil blive fremsendt til de respektive udvalg, så snart den er modtaget fra Island, der pt. har formandsskabet i Nordisk Politiidræt.
I 2022 er det besluttet, at skydning på Island er den 12.-16. maj, golf er i Norge i slutningen af august/starten af september, Sverige tjekker mulighed for håndbold omkring Stockholm i slutningen af maj/start juni.
Nordisk Kongres afholdes på Island den 29. april – 2. maj, hvor Sverige overtager formandsskabet frem til 2023.

Forskellige tilretninger af love og regler blev gennemgået og diskuteret med henblik på vedtagelse på kongressen i 2023. Bl.a. forslag om, at i de idrætsgrene, hvor der ikke er europæiske mesterskaber, bør der være nordiske mesterskaber hvert andet år. Dette gælder bl.a. golf og orientering.
På tale var at evt. nedlægge nordisk cross country ski og volleyball, da kun 3 lande deltager.
Der vil blive fremsat forslag om nye nordiske politiidrætter – herunder nævnt padel og mountainbike.

Scroll to Top