politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Ny præsident i det Europæiske politiidrætsforbund USPE

02.12.2022

Efter en lang coronaperiode lykkedes det endelig at afholde en fysisk kongres i det Europæiske politiidrætsforbund USPE. Kongressen blev afholdt i Wien med Østrigs Politiidrætsforbund som praktisk arrangør.
Der var især personvalg på dagsordenen, idet flere medlemmer af både eksekutivkomiteen og teknisk komite stod for at skulle skiftes ud – dels pga. reglen om maksimalt at kunne genvælges til posten 2 gange og dels fordi flere medlemmer havde lade sig pensionere eller skulle pensioneres fra politijobbet i den kommende periode.
Et af kravene for at kunne vælges til et af disse 2 udvalg er, at man skal være aktiv politi’er.

Størst interesse var der om valg til posten som præsident, idet belgieren Luc Smeyers havde siddet sin fuld periode på 12 år og derfor ikke kunne genvælges (man vælges for 4 år af gangen).
Kandidater var UK Matt Jukes samt Grækenlands Georgeos Tzatzakis. Kongressens 60 stemmeberettigede afgjorde valget til fordel for grækeren, der hermed blev valgt for de kommende 4 år med stemmerne 35-25.
Også den ene vicepræsidentpost var på valg, da Danmarks repræsentant Gunnar Andersen havde ladet sig pensionere og derfor ikke kunne genvælges. Her blev Norges Politiidrætsforbunds forkvinde Ellen Mari Burheim valgt uden modkandidat.

Dertil yderligere valg til ledige bestyrelsesposter, hvilket vil fremgå af USPEs hjemmeside snarest – USPE
Også til teknisk komite var flere medlemmer på valg – faktisk halvdelen. Her samlede den danske interesse sig om, hvorvidt det ville lykkes at indvælge en dansk repræsentant som afløser for Ole Kjær Jacobsen, der ikke ønske genvalg efter at have siddet 10 år i udvalget.
Dansk Politiidrætsforbund havde opstillet håndboldudvalgsmedlem Camilla Jørgensen som kandidat, og det skulle vise sig at være en god ide.
Hun blev valgt og er således repræsenteret i teknisk komite for de næste 4 år. Tillykke med valget.

Lidt supplerende info:
Rusland og Hviderusland blev med kongressens 100 % opbakning ekskluderet fra USPE efter at være foreløbig ekskluderet af eksekutivkomiteen i forbindelse med at de invaderede Ukraine.

Det blev endvidere på UKs forslag enstemmigt vedtaget, at Ukraine vil være kontingentfri i den kommende periode som en solidarisk gestus over for medlemmet Ukraine.

Der deltog i alt 25 medlemslande ud af 38 tilbageværende efter eksklusion af 2 medlemslande. Flere lande har inden for det seneste år tilkendegivet positiv interesse i at vende tilbage som aktive medlemmer – bla. Sverige, Serbien, Portugal, Polen og Kroatien, hvilket er meget positivt.
Der blev endvidere vedtaget nogle få regelændringer, der i hovedtræk primært gik ud på at skabe en forenklet struktur i forbindelse med holdidrætterne, hvor der ofte er kvalifikationsstævner for at ende op med 8 lande til de afsluttende mesterskaber.

Scroll to Top