politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Repræsentantskabsmøde i DPIF 2013

13.05.2013

Mandag den 13. maj afholdt Dansk Politiidrætsforbund ordinært repræsentantskabsmøde på hotel Scandic i Odense.
Repræsentantskabsmødet var imødeset med en vis spænding især i forhold til antallet af fremmødte repræsentanter efter ændringen af kundgørelsen.
Lidt sidste øjebliks afbud betød et fremmøde på 55 repræsentanter, hvilket var noget lavere end sædvanligt, men alligevel et repræsentativt fremmøde fra de fleste af landets politikredse.
Formand Mogens Lauridsen åbnede mødet og bød velkommen, hvorefter dirigenten Henrik Møller Jacobsen overtog styringen og dirigerede repræsentantskabsmødet sikkert igennem dagsordenspunkterne.
Formanden berørte i sin beretning den opstramning, der er i forhold til hele den offentlige sektor, hvilket også har berørt politiet og dermed også idrætten i politiet, der er trængt på muligheden for at arbejde med at tilbyde medlemmerne idrætstilbud.
Glædeligt også, at Dansk Politiidrætsforbund har øget medlemsskaren samlet set i landets foreninger med ca. 50 medlemmer, hvorved medlemsgrundlaget for forbundets medlemsforeninger i alt er på 11.319 medlemmer.
Formandens beretning vil være at læse i sin fulde længde i referatet fra mødet.
Kasserer Ole Jacobsen fremlagde regnskab for 2011 og 2012 i beretningsperioden. 2 årsregnskaber, der var præget af, at Danmark påtog sig at arrangere EM i skydning i Vingsted i 2011 og det første EM i kvindefodbold i 2012.
Dette resulterede i et underskud på knapt 575.000 kr. i 2011 og et underskud på 390.000 kr. i 2012.
Også budgetlægningen for 2013 udviser et underskud på i omegnen af 360.000 kr., hvilket er et resultat af, at Dansk Politiidrætsforbund valgte at skyde ekstra ca. 400.000 kr. ud til foreningerne for derved at motivere til at fastholde det høje aktivitetsniveau, der har været i blandt medlemsforeningerne i de seneste år.
Først ved budgetlægningen for 2014 ses et overskud på ca. 200.000 kr.
Der var ikke fremsendt forslag til dette års repræsentantskabsmøde, hvorefter man gik over til valgene, hvor det samlede forretningsudvalg, bestående af formand Mogens Lauridsen, næstformand Gunnar Andersen og kasserer Ole Kjær Jacobsen, blev genvalgt med akklamation.
Ved den efterfølgende udpegning af hovedbestyrelsesmedlemmer, var der også genvalg, næsten over hele linjen, idet Søren Bo Nielsen fra Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds, havde valgt ikke at genopstille.
Tak til Søren for rigtig mange års godt og engageret indsats i hovedbestyrelsen.
Ved de efterfølgende valg til vakante idrætsudvalgsposter, var der på forhånd sikret tilsagn fra nye, så også disse blev “fyldt op”.
Tak til de udvalgsmedlemmer, der valgte at indstille deres arbejde i udvalgene og et hjerteligt velkommen til de nye.
Hjemmesiden vil snarest blive opdatere med data på nyvalgte.
Under punktet “Eventuelt” er der tradition for uddeling af æresbevisninger – forbundets sølv- og guldnåle m.m.
Følgende indstillet og tildelt forbundets sølvnål:
Torkil Hansen, feltsports- og orienteringsudvalget.
Dan Berthelin, golfudvalget.
Jens Claumarch, medlem af hovedbestyrelsen og formand i Viborg PI.
Henrik Poulsen, cykeludvalget og medlem af hovedbestyrelsen.
Bjarne Rasmussen, afgået medlem af hovedbestyrelsen samt som formand i Odense PI.
Mogens Lauridsen, formand i DPIF.
Ole Kjær Jacobsen, kasserer i DPIF.
Følgende indstillet og tildelt forbunds guldnål:
Kurt Gullits Rasmussen, afgående kasserer i PI-København.
Poul-Erik Sloth-Andersen, mangeårig formand i bordtennisafd. i PI-København samt tidligere medlem af bordtennisudvalget i DPIF,
Jørgen Guldborg, cykeludvalget samt hovedbestyrelsesmedlem.
Jan Poulsen, skydeudvalget for en helt ekstraordinær indsats for skydningen i Dansk Politiidrætsforbund.
Endelig blev næstformand Gunnar Andersen tildelt forbundets lederpokal.
Referat fra repræsentantskabsmødet ved snarest blive udsendt.

Scroll to Top