politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Repræsentantskabsmøde i DPIF 2021

13.10.2021

Dansk Politiidrætsforbund afholdt ordinær repræsentantskabsmøde mandag den 11. oktober på Hotel Scandic i Odense. Et lidt forsinket repræsentantskabsmøde, der vedtægtsmæssigt normalt afholdes i april-maj måneder i ulige år. Som også nævnt i formandens beretning, så var også tidspunktet for afholdelse af repræsentantskabsmøde påvirket af covid-19, der også i beretningsperioden havde haft stor indflydelse på forbundets og dets foreningers aktiviteter.
Det fyldte en del i formandens beretning. Dog var det en lidt mere trist anledning, der indledte mødet, idet repræsentantskabet mindedes 3 gode idrætskollegaer, der var gået bort i beretningsperioden. Alle 3 – Magnus Buhl Hansen, Thomas Martin Hyllegaard og Sabrina Mose Larsen omkom på tragisk vis ved færdselsuheld enten under tjeneste eller på vej til eller fra tjeneste.

Som formanden nævnte, så blev mange af mesterskaberne i beretningsperioden aflyst med baggrund i covid-19, men det afholdt dog ikke idrætskollegaerne fra at finde alternativer hertil. Således blev Peter Wihan, Slagelse PI, fremhævet for det gode eksempel hurtigt at få etableret et Corona-run – et løb, der blev gennemført individuelt og der, hvor hver enkelt deltager sædvanligvis havde sin løberute. Lidt over 400 deltog således i dette første løb og indberettede sin aktivitet til Peter. Flot.

Det blev også nævnt i beretningen, at medlemstallet var faldet en anelse – ca. 250 medlemmer, hvilket årsag kunne henføres til, at forbundet samen med PI-København i covid-19 perioden havde haft mulighed for at byde nye politiskoleelever velkommen til politiidrætten.
Dette er nu genoptaget og man forventer at medlemstallet vil stige påny.

Formandens beretning blev vedtaget uden bemærkninger, såvel som kassererens aflæggelse af regnskabet, ikke affødte bemærkninger. Der havde med baggrund i den mindre aktivitet, været mulighed for at styrke likviditeten i beretningsperioden.

Af indkomne forslag tiltrak særligt et sig opmærksomheden. Grønland havde besluttet sig for ikke længere at være et hvilende medlem, men havde afholdt stiftende generalforsamling og derved dannet bestyrelse og forening med egne vedtægter. Man anmodede nu om optagelse i forbundet, hvilket blev godkendt med akklamation.

Dette affødte så nogle redaktionelle vedtægtsændringer i lovene.

Ved de efterfølgende valg til formand samt øvrigt forretningsudvalg, var der genvalg til formand Knud Stadsgaard, næstformand Jens Claumarch, kasserer Ole Kjær Jacobsen og forretningsudvalgsmedlem Jesper Bangsgaard.

Rigspolitichefen havde ikke mulighed for at deltage ved repræsentantskabsmødet, men havde sendte videohilsen.

Scroll to Top