politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Sekretær for Dansk Politiidrætsforbund

17.09.2022

Dansk Politiidrætsforbund skal have ny sekretær, da den nuværende Ole K. Jacobsen agter at lade sig pensionere i nær fremtid.
Stillingen kan søges af ansatte i politiet og kan ses på politiets interne net, hvor ansøgning skal foretages.

Af opslaget fremgår, at sekretærens primære opgaver er at

Lede DPIFs sekretariatetsfunktion og daglige drift samt have ansvar for implementering af de af forretningsudvalget, hovedbestyrelsen og repræsentantskabet trufne beslutninger.
Være kontakt- og serviceperson til DPIFs medlemmer, forretningsudvalg, hovedbestyrelse, repræsentantskab, de sportslige udvalg, internationale politiidrætsorganisationer, andre interesseorganisationer og samarbejdspartnere, herunder eksterne samarbejdspartnere, der støtter politiidrætten.

Tage initiativ til afholdelse af møder forud for afvikling af danske politimesterskaber, forberede og arrangere to årlige hovedbestyrelsesmøder og et repræsentantskabsmøde hvert andet år.Sikre at tidsfristerne for tilmeldinger af landshol til nordiske og europæiske politimesterskaber overholdes, samt at de nødvendige dokumenter udfyldes og fremsendes i tide, herunder tillige sikre praktiske forhold udført omkring fx. bestilling af flybilletter mv. for landsholdene.

Sikre den nødvendige dokumentation i relation til forpligtigelser knytter op på DPIFs medlemskab af Dansk Firmaidræt, internationale samarbejdspartnere, andre aftale partnere, herunder bl.a. Kunturministeriet, Rigspolitiet og øvrig dokumentation vedrørende DPIFs drift.
Have kontakt til Politiskolens uddannelsessteder og herunde introducere nyansatte til politiidrætten.

Scroll to Top