politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Guldnål til Lars Bisgaard, Østjyllands Politi

15.04.2021

Lars Bisgaard, formand PI Aarhus er med følgende motivering tildelt Dansk Politiidrætsforbunds guldnål

Motivering:
Lars deltog som nyvalgt formand i PI Aarhus og dermed repræsentant for Østjyllands PI første gang i et hovedbestyrelsesmøde i Dansk Politiidrætsforbund i november 2011 og du har været PI Østjyllands repræsentant lige siden.

Din store passion er uden tvivl løb, og på det sidste har du også kastet dig over landevejscyklingen, blandt andet har du deltaget et par gange i nogle 500 kilometers løb fra København til Skagen og Skagen til København.
Løb har også været årsag til et par afbud fra dig til vores hovedbestyrelsesmøder, da disse ofte har været afholdt på datoer, hvor du har været udenlandsk for at deltage som løber og rejseleder.

Du har altid været en meget værdig repræsentant, du har altid bidraget positivt og har især bidraget med gode ideer og oplæg til blandt andet #DPIF i bevægelse, som har medført et større fokus på politiidrætten ved større arrangementer, blandt andet til Folkemødet.

Med dig i spidsen har PI Aarhus gennem årene været arrangør og vært for adskille danske og nordiske politimesterskaber (nordiske mesterskaber i håndbold i 2017 og volley i 2011), og alle gange har arrangementerne været gennemført med stor professionalisme til stor glæde for de aktive.
Især er de danske politimesterskaber hos jer meget efterspurgte, fordi du og den øvrige forening altid formår at skabe de sportslige og sociale rammer, der gør, at de aktive kommer igen år efter år.

Det er en stor glæde at overrække Dansk Politiidrætsforbunds guldnål til Lars Bisgaard, PI Aarhus.

Guldnålen blev overrakt Lars af politidirektør Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi, der i den anledning udtalte:
”Det var mig en stor ære, at jeg den 22. marts 2021 på vegne af dansk Politiidrætsforbund fik opgaven at overrække politikommissær Lars Bisgaard, Østjyllands Politi, Dansk Politiidrætsforbunds hæderstegn, Guldnålen, for igennem en længere årrække i forbundet og tilhørende foreninger at have udført et kæmpe arbejde med udbredelse af idræt inden for politiets rækker.
På grund af covid-19 var det ikke muligt med en større markering, men det blev en rigtig god oplevelse, og Lars var synlig stolt og glad over at være blevet indstillet af forbundets hovedbestyrelse. Jeg er ikke i tvivl om, at Lars virkelig gør en forskel, og at han fortjener den store anerkendelse.

Jeg oplever Lars som en ildsjæl, der hele tiden arbejder solidt på at forbedre kollegaernes muligheder for at holde sig i fysisk god form, ligesom han arbejder for at styrke det sociale samvær både i vores politikreds, men også på tværs i hele Dansk Politi. Lars Bisgaard har gennem årene som formand for Østjyllands Politiidrætsforening med stor professionalisme stået i spidsen for afviklingen af danske og nordiske politimesterskaber til glæde for de aktive deltagere, og især de danske politimesterskaber afviklet i Østjylland har været meget efterspurgte år efter år. Jeg vil gerne igen sige rigtig stort tillykke til Lars Bisgaard!”

Dansk Politiidrætsforbund ønsker tillykke.

Scroll to Top