politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Hold kroppen skarp

18.04.2021

“Hold kroppen skarp” er for Dansk Politiidrætsforbund (DPIF) en meget velvalgt overskrift og er tillige budskabet
i en video, der er optaget på Politiskolen og tilgængelig her.
I den ca. 6 minutter lange video fortæller Gitte Fuentes Martin, der er idrætsfaglig konsulent på Institut for Grunduddannelse samt Lars Kaae Klausen, der er specialkonsulent på Institut for Beredskab og EVU, begge Politiskolen, om udfordringerne ved jobbet i politiet og nødvendigheden ved at holde sig fysisk parat til et langt liv på jobbet.
Spidsbelastningerne i jobbet sammenholdt med tungt og omfattende udstyr stiller store krav til fysikken, men undersøgelser har også påvist, at selv stillesiddende arbejde belaster ryggen, ofte udtrykt gennem lændeproblemer Politiskolen opdeler den opnåede parathed i fire domæner, nemlig

✓ Mental parathed
✓ Fysisk parathed
✓ Teknisk og
✓ Taktisk parathed

Din krop er nemlig med dig, i alt hvad du laver, derfor de fire domæner/paratheder.
Politiskolen anbefaler, ud over den obligatoriske træning som tilbydes og kræves under grunduddannelsen, at du fortsætter med at tilgå din træning både professionelt og metodisk. Træn derfor minimum én gang ugentlig, men meget gerne 2-3 gange – og så vidt muligt indbygget regelmæssighed, gerne progression i træningen – og husk tillige restitution.
Lav træningsaftaler, også nu hvor genåbningen sker, om det er aftale om en cykeltur, løbetur eller i træning i motionsrummene, det er helt op til dig, og i DPIF er tilbuddene mangfoldige, ligesom DPIF altid er til din rådighed – men ANSVARET ER DIT.
Se som nævnt gerne videoen på www.politisport.dk eller på Facebook.
KILDE: RIGSPOLITIET, POLITISKOLEN OG BFA (Branchefællesskab for Arbejdsmiljø mv.)
✓ For politiidrætten
✓ #DPIFibevægelse
Knud Stadsgaard
Formand

Scroll to Top