Medlemsblade

Dansk Politiidrætsforbund udgiver et medlemsblad 'Politi Idræt' med artikler fra idrætsbegivenheder i ind- og udland, hvor politifolk dyster med og mod hinanden.

Vælg

År