politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Mogens Voigts udnævnt til æresmedlem i DPIF

07.03.2022

Ved PI-Københavns årlige generalforsamling den 3. marts 2022 blev en meget overrasket Mogens Voigts kaldt til talerstolen, mens formanden for DPIF Knud Stadsgaard var ved at tale om europæisk politiidræt i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine. Det var heldigvis langt mere festlige ting, nemlig hædring af Mogens som ny æresmedlem i Dansk Politiidrætsforbund.

Efter formanden havde læst indstillingen op lykkedes det under store klapsalver at sætte æresmedlemsnålen på plads på Mogens’ revers ved siden af de øvrige æresbevisninger, som Mogens via et langt liv i politiidrætten er hædret med. Af indstillingen fra Forretningsudvalget i Politiets Idrætsforening, København, ved formanden Gunnar Nørager, fremgår følgende: “Mogens Voigts har med respekt repræsenteret politiidrætten siden han i 1969 blev ansat i politiet.

Mogens blev hurtigt engageret i bordtennis, svømning og senere håndbold, hvor han også har været med til at arrangere og afvikle flere stævner til gavn og glæde for politiidrætten. Specielt var Mogens igennem en årrække den direkte årsag til, at Københavns Politis Uropatrulje vandt den landsdækkende konkurrence i procentvis flest antal beståede idrætsmærker. Derudover tog Mogens initiativ til at samme afdeling deltog i stationsturneringer i håndbold, fodbold og bordtennis. Endelig var Mogens også den direkte årsag til, at Uropatruljen igennem mange år også var den afdeling i København, der bestod flest svømmeprøver. Mogens Voigts var med til at stifte PI-Københavns motionsafdeling i 1986, hvor et af hovedpunkterne var at skabe et fællesskab med mulighed for at løbe i eget tempo og samtidig dyrke det sociale samvær gennem idræt.

Derudover har Mogens Voigts stået i spidsen for PI-Nyt, som udviklede sig, i starten, at være et grønt stykke papir, der blev sendt til tjenestestederne til medlemsbladet Politiidræt, som vi kender det i dag. Mogens var redaktør på bladet og deltog i en lang række mesterskaber i ind- og udland både som redaktør, fotograf, artikelforfatter og sendte bladet i trykken helt uden at misse en deadline. Herunder deltog Mogens også i et besøg hos det danske kontingent i Kosovo, hvor han skrev en glimrende artikel til Politiidræt omkring det danske kontingents muligheder for at dyrke idræt under udsendelsen. I en årrække bestred Mogens næstformandsposten i PI-København.

Han var bl.a. primus motor, og en markant profil omkring et muligt byggeprojekt, til gavn for idrætsforeningens mange medlemmer. I dag er Mogens formand for Støtteforeningen PI-Københavns venner, til stor gavn og glæde for dem, der dyrker idræt i PI-København Mogens Voigts har på anerkendelsesværdig og ekstraordinær vis repræsenteret politiidrætten både på og uden for banen til gavn og glæde for tidligere, nuværende og kommende idrætsudøvere i dansk politi.” Tillykke med hædersbevisningen.

Scroll to Top