politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Nydesignet hjemmeside

02.11.2014

Kære læsere og brugere af vores hjemmeside.
Du sidder nu med den nyreviderede version, hvor vi har arbejdet ihærdigt med at programmere i de nye formater, så vores hjemmeside er opdateret til at matche tablets og smartphones, der vinder mere og mere frem som danskernes foretrukne medie, når der skal hentes information om dette og hint.
Vi har valgt at springe direkte ud i det og vil løbende i nær fremtid føje det hele sammen påny.
Enkelte elementer er endnu ikke tilgængelige i smartphone-versionen, men vi arbejder ihærdigt på at de vil ske i nær fremtid.

Med den nye programmering, skulle hjemmesiden selv indrette sig optimalt til den smartphonemodel, som netop du sidder med og benytter.

Hvis du sidder med ændringer, forslag eller andet til forbedring af vores hjemmeside, så send os gerne dit forslag på mail, og vi kigger på det.

Mange hilsener
Webmaster/Dansk Politiidrætsforbund.

Scroll to Top