politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Politidirektørforeningens Ildsjælepris 2019, Jan

12.01.2020

Politidirektørforeningen støtter og anerkender efter indstilling fra Dansk Politiidrætsforbund (DPIF) hvert år 3 af politiidrættens ildsjæle.

Den ene af priserne for 2019 blev af politidirektør Helle Kyndesen, Østjylland, overrakt til Jan Poulsen fra DPIF’s skydeudvalg ved nytårsparolen på Randers Politigård tidligere i denne uge.

Det var en tydelig overrasket Jan, der blev kaldt frem til modtagelsen af prisen. Helle Kyndesen fremhævede med udgangspunkt i indstillingen fra DPIF, at Jan i mange, mange år har været fast inventar i skydeudvalget, og navnet giver sig selv. Jan er langt foran alle  i forhold til viden omkring alt vedrørende skydning, lige fra regler for at arrangere, regler for våben, beklædning mv. og til at formidle resultater og viden.

Jan har de seneste rigtig mange år været initiativtager til at få programsat de danske politimesterskaber, og han har altid hjulpet alle arrangørerne med først en gennemgang af indbydelserne, udfærdigelser af såvel start- som resultatlister, som også straks efter et mesterskab videreformidles. I flere tilfælde har DPIF ikke haft arrangører til de danske politimesterskaber, og her har Jan altid trådt til, og på stort et egen hånd stået for at mesterskaberne kan gennemføres.

Desuden har Jan lang tid forud for dette års europæiske politimesterskaber været en meget værdifuld medspiller for kontoret, idet han i god tid har sørget for, at der er søgt våbenpas, transporttilladelse og i parantes bemærket, været rigtig god til at formidle alt til de udtagne skytter, så alle der deltog, har følt sig velinformeret.

I forbindelse med skydning med tjenestepistol, har Jan altid stået til rådighed for såvel forretningsudvalget, men også altid givet fyldige og udtømmende svar til alle, der har haft spørgsmål omkring regler mv. Senest har Jan i forbindelse med de øgede krav, der blev indført som følge af en ændring af våbenloven, været god til at forretningsudvalget kan informere om nyeste tiltag.

Kort sagt: Jan er altid opdateret på alt og altid indstillet på at yde en ekstra indsats til gavn for alle skydeinteresserede i Dansk Politi og DPIF.

Stort tillykke til Jan og en kæmpe tak for indsatsen.

Dansk Politiidrætsforbund.

Scroll to Top